Nova : โนวา

 

Nova
โนวา
 

เหตุการณ์ของดาวที่สว่างไสวทันทีทันใดมากขึ้น 10,000 เท่า เป็นผลการระเบิดบนพื้นผิวดาวแคระขาว (White Dwarf Star) ทั่วไปบางทีคิดว่าดาวแคระขาวนั้นคงหมดสภาพ และหมดอายุขัยไปสิ้นแล้ว แต่ในกรณีนี้เป็นระบบดาวคู่ (Binary System) ดาวดวงหนึ่งคือดาวแคระขาว (หมุนซ่อนอยู่ในแผ่นจานสีขาว) และดาวอีกดวงหนึ่ง คือ ดาว (Star) ที่ยังสมบูรณ์เรียกว่าดาวคู่มิตร (Companion Star)

 

แต่การโคจรใกล้ชิดกันมาก จึงถูกลากดึงเอาพลังงานจากบรรยากาศของดาวคู่มิตรเข้ามาหาตนเอง ขณะเดียวกันพลังงานโอบล้อมกันเพิ่มความร้อน แผ่รังสีต่อกันทวีคูณจน ระเบิดขึ้นเป็นแสงสว่างขึ้นทันทีทันใด พร้อมกับปลดปล่อยแหล่งมหาศาลเป็นรังสีเอกซ์ (X-ray Burster)