oort cloud : บริเวณเมฆออร์ต

 

เมฆออร์ต (Oort cloud) มีขอบเขตล้อมรอบทั้งระบบสุริยะ (Solar System) และแถบไคเปอร์ (Kuiper Belt) เมื่อเทียบตามมาตราส่วนแล้ว ระบบสุริยะกลายเป็นจุดเล็ก นิดเดียว เพราะเมฆออร์ตมีอาณาเขตกว้างไกลประมาณ 50,000-100,000 AU.ในบริเวณเมฆออร์ต เชื่อว่าปราศจากสนามแรงโน้มถ่วงเพราะห่างไกลจากดาว (Star) มาก รูปแบบโครงสร้างบริเวณเขตเมฆออร์ตเป็นพื้นที่อวกาศ เปรียบเหมือนเมฆหนาแน่นเหนียวเยิ้ม มีกลไกระบบอวกาศแตกต่างจากด้านในระบบสุริยะ ยังเป็นแหล่งกำเนิด ดาวหาง (Comet) วนเวียนอยู่ในเขตนี้ ประมาณ 1 พันล้านดวง

ของขวัญ,ของที่ระลึก,ของเล่น,ของประดับ,ของใช้,อวกาศ,ดาราศาสตร์,sunflowercosmos,หนังสือ,สื่อวิทยาศาสตร์
ค่ำดูดาว เช้าดำน้ำ ค่ายดาราศาสตร์ สมุทรศาสตร์ Sunflower Camp พัทยา
Astronomy and Oceanography,The Elementary Course Experience of Science Explorer
เพื่อประสบการณ์ครอบครัวยุคใหม่ 1 คืน 2 วัน ที่พักพร้อมอาหารและกิจกรรม จัดพิเศษสำหรับกลุ่มขนาดเล็ก 20 คน
สอบถามเพิ่มเติม facebook

ดูดาว,ดำน้ำ,ค่ายดาราศาสตร์,สมุทรศาสตร์,Sunflower,Camp,พัทยา
 Peter Sunflower
ดูดาว,ดำน้ำ,ค่ายดาราศาสตร์,สมุทรศาสตร์,Sunflower,Camp,พัทยา
Astronomy
ดูดาว,ดำน้ำ,ค่ายดาราศาสตร์,สมุทรศาสตร์,Sunflower,Camp,พัทยา
Boom Naui
ดูดาว,ดำน้ำ,ค่ายดาราศาสตร์,สมุทรศาสตร์,Sunflower,Camp,พัทยา
Oceanography