Orbital Positions : วงโคจรร่วมทิศ

 

Orbital Positions
วงโคจรร่วมทิศ
 

กฎเกณฑ์การจัดตำแหน่งดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ (Solar System) จากปรากฎการณ์ที่มองจากพื้นโลก และจากการโคจรของดาวเคราะห์ ที่มีมุมร่วมทิศกับโลกเรียกว่า ตำแหน่งโคจรร่วมทิศ (Orbital Positions)

 

• หมายเลข 1

ตำแหน่งมุมตรงกันข้าม (Opposition) เกิดขึ้นเมื่อวัตถุในระบบสุริยะ มีตำแหน่งตรงข้ามกับดวงอาทิตย์ (Sun) โดยมี ตำแหน่งตามแนว เดียวกันตามแนวเส้นแวง (Longitude) ของวงกลมท้องฟ้าที่ 180 องศา เมื่อเกิดตำแหน่งตรงกันข้ามดังกล่าว จากโลกจะมองเห็นวัตถุนั้นอยู่บนมุมสูงใน ท้องฟ้าเวลาเที่ยงคืนและสามารถเห็นได้ตลอดคืนจึงเหมาะต่อ การสังเกตการณ์

 

*กรณีนี้จะเกิดขึ้นได้กับดาวเคราะห์ ที่อยู่ในวงโคจรชั้นนอก คือ ดาวพฤหัส (Jupiter) ดาวเสาร์ (Saturn) ดาวยูเรนัส (Uranus) และดาวเนปจูน (Neptune)

 

• หมายเลข 2

ตำแหน่งมุมร่วม (Conjunction) เกิดขึ้นเมื่อวัตถุในระบบสุริยะ 2 ดวง มีตำแหน่งแนวเดียวกัน ตามแนวเส้นแวง (Longitude) ของวงกลมท้องฟ้า เมื่อมอง จากโลกโดยวัตถุนั้นอาจเป็นดาวเคราะห์กับดวงอาทิตย์ หรือดวงจันทร์ เป็นตำแหน่งมุมร่วมและ

 

*หมายเลข 6 กรณีดาวเคราะห์ มีตำแหน่งโคจรด้านนอกคือ ตำแหน่งร่วมแต่อยู่ด้านไกลของดวงอาทิตย์ จากโลกจึงเรียกว่า ตำแหน่งมุมร่วมไกล (Superior Conjunction)

 

*หมายเลข 5 กรณีดาวเคราะห์ มีตำแหน่งโคจรด้านในคือ ตำแหน่งร่วม แต่อยู่ด้านใกล้ของดวงอาทิตย์ จากโลก จึงเรียกว่า ตำแหน่งมุมร่วมใกล้ (Inferior Conjunction)

 

**กรณีตาม หมายเลข 5 และ 6 เกิดขึ้นกับดาวพุธ (Mercury) และดาวศุกร์ (Venus)

 

• หมายเลข 3 และ 4

เกิดขึ้นเมื่อวัตถุระบบสุริยะแสดงตำแหน่งดาวเคราะห์ ทำมุม 90 องศาแต่ละทิศกับดวงอาทิตย์ กรณีเกิดด้าน ตะวันออก เรียกว่า ตำแหน่งมุมร่วม 90 องศาตะวันออก (Quadrature Eastern) กรณีเกิดด้าน ตะวันตก เรียกว่า ตำแหน่งมุมร่วม 90 องศาตะวันตก (Quadrature Western)

 

• หมายเลข 7 และ 8

เกิดขึ้นเมื่อวัตถุระบบสุริยะ คือ ดาวพุธและดาวศุกร์ แสดงตำแหน่งทำมุมสูงสุดกับดวงอาทิตย์ กรณีเกิดด้าน ตะวันออก เรียกว่า ตำแหน่งมุมร่วมสูงสุด ตะวันออก (Greatest Elongation Eastern) กรณีเกิดด้าน ตะวันตก เรียกว่า ตำแหน่งมุมร่วมสูงสุด ตะวันตก (Greatest Elongation Western)