Oumuamua : ดาวเคราะห์น้อยโอมูอามูอา

 

Oumuamua
ดาวเคราะห์น้อยโอมูอามูอา
 

วัตถุประหลาดที่เป็นเอกลักษณ์นี้ ถูกค้นพบเมื่อ 19 ตุลาคม 2017 โดยกล้องโทรทรรศน์ Pan-STARRS 1 ในฮาวายและหอสังเกตการณ์อื่นๆทั่วโลก ขณะผ่านเข้าใกล้ดวงอาทิตย์ (Sun) ดูเหมือนจะเป็นวัตถุที่เป็นโลหะหรือหินสีแดงเข้มยาวประมาณ 400 เมตร และไม่เหมือนกับสิ่งที่พบในระบบสุริยะ (Solar System) ของเรา

 

จากการติดตามวงโคจรสามารถคำนวณได้ว่า ไม่ได้มาจากภายในระบบสุริยะเช่นเดียวกับดาวเคราะห์น้อย (Asteroids) อื่นๆ หรือดาวหาง (Comet) ที่เคย สังเกตมาก่อน นับครั้งแรกที่นักดาราศาสตร์ได้ศึกษาดาวเคราะห์น้อยที่มาจากช่องทางระหว่างดวงดาว (นอกระบบสุริยะ) ที่มีขนาดเล็กและเคลื่อนที่ อย่างรวดเร็ว มีคุณสมบัติชี้ให้เห็นว่ามี อลูมิเนียมมหนาแน่นสูง หรืออาจเป็นหินมีปริมาณโลหะสูง ขาดแคลนน้ำหรือน้ำแข็ง พื้นผิวมืดและแดงขึ้น เนื่องจากผลของการถูกฉายแสง รังสีคอสมิก (Cosmis Ray) ระหว่าง ทางในเวลาหลายล้านปีอย่างต่อเนื่อง

 

ได้ถูกจัดอยู่ในกลุ่มดาวเคราะห์น้อยดวงใหม่ ชื่อว่า 1I / 2017 U1 (‘Oumuamua) และหมุนรอบแกนทุกๆ 7.3 ชั่วโมง จากทิศทางที่คำนวณโดยประมาณคาดว่าน่าจะเดินทางมา จากบริเวณดาวเวก้า (Vega) ทางตอนเหนือของกลุ่มดาวพิณ หรืออาจอยู่ในตำแหน่งใกล้เคียงดาวเวก้า เมื่อ 300,000 ปีที่ผ่านมา และล่องลอยด้วยความเร็วประมาณ 95,000 กิโลเมตร / ชั่วโมง ขณะนี้นักดาราศาสตร์กำลังติดตามเส้นทางของ ‘Oumuamua ว่าจะมุ่งหน้าไปสู่ดาวดวงใดต่อไป