Parsec : พาร์เซก

 

Parsec
พาร์เซก
 

หรือ Parallax of One Arcsecond (ใช้อักษรย่อว่า pc) เป็นหน่วยวัดระยะทางทางดาราศาสตร์จากโลก (Earth) รัศมีครึ่งแกนยาว (Semimajor Axis) ของวงโคจรรอบ ดวงอาทิตย์ (Sun) ทำมุมกับดาวเท่ากับ 1 ฟิลิปดา (arc second) โดยระยะทาง 1 pc เท่ากับ 3.258 ปีแสง (Light Year)