พฤติกรรมและลักษณะไหลเวียนของลม ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ การกระจายของแสงแดดและก๊าซชนิดต่างๆเกิดขึ้นบนดาวเคราะห์ เช่น ดาวศุกร์ (Venus) ดาวอังคาร (Mars) ดวงจันทร์ไททัน (Titan) นัยเปรียบเหมือนกับพายุสุริยะ (Solar wind) พัดออกสู่อวกาศแต่ลมพายุดาวเคราะห์ (Planetary wind) จะต้อง เกิดขึ้นจากกลไกในชั้นบรรยากาศของดาวเคราะห์เท่านั้น โดยพัดออกสู่อวกาศเช่นกัน

 

Sunflower Academy Homeschool SUNFLOWER
Panorama Infographics HomeSchool Freedom
Sky Stars With Thai Astronomy Huatakhe Astronomer