พฤติกรรมและลักษณะไหลเวียนของลม ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ การกระจายของแสงแดดและก๊าซชนิดต่างๆเกิดขึ้นบนดาวเคราะห์ เช่น ดาวศุกร์ (Venus) ดาวอังคาร (Mars) ดวงจันทร์ไททัน (Titan) นัยเปรียบเหมือนกับพายุสุริยะ (Solar wind) พัดออกสู่อวกาศแต่ลมพายุดาวเคราะห์ (Planetary wind) จะต้อง เกิดขึ้นจากกลไกในชั้นบรรยากาศของดาวเคราะห์เท่านั้น โดยพัดออกสู่อวกาศเช่นกัน