red-dwarf & dwarf- m : ดาวแคระสีแดง

 

พบทั่วไปสังเกตจากระยะไกลยาก เนื่องจากดาวแคระสีแดง (Red-dwarf) ขนาดเล็กมีแสงสว่างน้อยและมีอุณหภูมิเย็นลง มวลลดน้อยลง จึงจัดอยู่ในประเภท Class M ซึ่งมีมวลน้อย กว่า 0.5 ของดวงอาทิตย์ ทั้งขนาดรัศมีและรอบวงของดาวน้อยกว่าดวงอาทิตย์ (Sun) ราวครึ่งหนึ่ง มักมีอุณหภูมน้อยกว่า 4,000 K บางครั้งเรียกว่า Dwarf M ตามลำดับชั้นดาวสามัญ (Main sequence stars)

ของขวัญ,ของที่ระลึก,ของเล่น,ของประดับ,ของใช้,อวกาศ,ดาราศาสตร์,sunflowercosmos,หนังสือ,สื่อวิทยาศาสตร์
ค่ำดูดาว เช้าดำน้ำ ค่ายดาราศาสตร์ สมุทรศาสตร์ Sunflower Camp พัทยา
Astronomy and Oceanography,The Elementary Course Experience of Science Explorer
เพื่อประสบการณ์ครอบครัวยุคใหม่ 1 คืน 2 วัน ที่พักพร้อมอาหารและกิจกรรม จัดพิเศษสำหรับกลุ่มขนาดเล็ก 20 คน
สอบถามเพิ่มเติม facebook

ดูดาว,ดำน้ำ,ค่ายดาราศาสตร์,สมุทรศาสตร์,Sunflower,Camp,พัทยา
 Peter Sunflower
ดูดาว,ดำน้ำ,ค่ายดาราศาสตร์,สมุทรศาสตร์,Sunflower,Camp,พัทยา
Astronomy
ดูดาว,ดำน้ำ,ค่ายดาราศาสตร์,สมุทรศาสตร์,Sunflower,Camp,พัทยา
Boom Naui
ดูดาว,ดำน้ำ,ค่ายดาราศาสตร์,สมุทรศาสตร์,Sunflower,Camp,พัทยา
Oceanography