saturn's hexagon : พายุ 6 เหลี่ยมบนดาวเสาร์

 

ตำแหน่งบริเวณขั้วเหนือของดาวเสาร์ (Saturn) แสดงการการเกิดเจ็ตสตรีมหรือพายุหมุน ลักษณะเป็นรูปทรง 6 เหลี่ยม (Hexagon) มีความกว้างครอบคลุม 3,500 กิโลเมตร บรรยากาศภายในพายุมีอนุภาค หมอกควันขนาดใหญ่และมีความเข้มข้นของอนุภาค ภายใน 6 เหลี่ยมมีตาพายุ (วงสีแดงเล็ก) กระจายทั่วไปประมาณ 50 โดย ตาพายุ บางส่วนนี้หมุนตามเข็มนาฬิกา แต่จุดศูนย์กลางขั้วในสุดดาวเสาร์ (สีแดงใหญ่ตรงกลาง) มีกำลังหมุนแรงอย่างรวดเร็ว กลับเป็นทิศทางการหมุนทวนเข็มนาฬิกา (เป็นการห มุนต่างทิศทางกัน) ขอบจึงเกิดรูปทรงเป็น 6 เหลี่ยม ซึ่งเป็นลักษณะพิเศษบางอย่างบนดาวเสาร์ ส่วนขอบใหญ่วงนอกสุดหมุนทวนเข็มนาฬิกา

ของขวัญ,ของที่ระลึก,ของเล่น,ของประดับ,ของใช้,อวกาศ,ดาราศาสตร์,sunflowercosmos,หนังสือ,สื่อวิทยาศาสตร์
ค่ำดูดาว เช้าดำน้ำ ค่ายดาราศาสตร์ สมุทรศาสตร์ Sunflower Camp พัทยา
Astronomy and Oceanography,The Elementary Course Experience of Science Explorer
เพื่อประสบการณ์ครอบครัวยุคใหม่ 1 คืน 2 วัน ที่พักพร้อมอาหารและกิจกรรม จัดพิเศษสำหรับกลุ่มขนาดเล็ก 20 คน
สอบถามเพิ่มเติม facebook

ดูดาว,ดำน้ำ,ค่ายดาราศาสตร์,สมุทรศาสตร์,Sunflower,Camp,พัทยา
 Peter Sunflower
ดูดาว,ดำน้ำ,ค่ายดาราศาสตร์,สมุทรศาสตร์,Sunflower,Camp,พัทยา
Astronomy
ดูดาว,ดำน้ำ,ค่ายดาราศาสตร์,สมุทรศาสตร์,Sunflower,Camp,พัทยา
Boom Naui
ดูดาว,ดำน้ำ,ค่ายดาราศาสตร์,สมุทรศาสตร์,Sunflower,Camp,พัทยา
Oceanography