Solar Activity : พฤติกรรมของดวงอาทิตย์

 

Solar Activity
พฤติกรรมของดวงอาทิตย์
 

การแสดงกิจกรรมก่อกวนให้ยุ่งเหยิง โกลาหลบนพื้นผิวของดวงอาทิตย์ (Sun) เช่น การเกิดจุดบนดวงอาทิตย์ (Sunspots) เกิดเปลวไฟขนาดยักษ์ (Prominences) ซึ่งจะเกิด เพลิงโชติช่วงอย่างรุนแรงชั่วขณะอย่างทันทีทันใดแบบลุกจ้า (Solar Flares) เป็นต้น

 

พฤติกรรมดังกล่าวมีรอบระยะ 11 ปี ก่อให้เกิดความแกร่งและเสื่อมถอยลงของเส้น สนามแม่เหล็ก (Magnetic Field Lines) ที่เกี่ยวพันยุ่งเหยิงภายในของดวงอาทิตย์เป็นระยะๆ จนมีอำนาจทำลายพื้นผิวจนกระทั่งเกิดจุดดับเป็นคู่ๆในแต่ละขั้วแม่เหล็ก (ในจุดที่ตรงข้ามกัน) โดยด้านหนึ่งเป็น Positive อีกด้านหนึ่งเป็น Negative อยู่คนละฟากบนพื้นผิว

 

ความแรงกล้าของพฤติกรรมสนามแม่เหล็กดังกล่าว ทำให้จุดดับเกิดการลุกจ้ามโหฬาร ส่งผลให้เกิดพวยพุ่งมวลโคโรนัล (Coronal Mass Ejections) ขับออกมาได้ไกลมาก เป็นปรากฎการณ์ละอองก๊าซร้อนจัดและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic) สามารถทำลายอุปกรณ์ดาวเทียม ในอวกาศ เครื่องบินและอุปกรณ์ ไฟฟ้าบนโลก เรียกว่า ปรากฎการณ์ของพายุอวกาศ (Space Storm) หรือ Solar Super Storm