star cluster : กระจุกดาว

 

ลักษณะของกลุ่มดาว เมื่อมองจากโลกคล้ายยึดเกาะด้วยแรงดึงดูดระหว่างกัน ในกาแล็คซี่ทางช้างเผือก (Milky way galaxy) แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

กระจุกดาวทรงกลม (Globular Clusters) 
ลักษณะทางกายภาพ คือ กลุ่มดาวที่อยู่รวมกันคล้ายเป็นก้อน ด้วยแรงดึงดูดโน้มเอียงเข้าหากัน จึงเหมือนวงกลมคล้ายผลส้ม แต่ละกลุ่มมีดาวหนาแน่น สูงมากระหว่าง 10,000 – 1,000,000 ดวง เส้นผ่าศูนย์กลางราว10 ปีแสง หรือมากกว่า 300 ปีแสง น่าสังเกตว่ามีความหนาแน่นมากใน บริเวณระนาบทางช้างเผือก (Galactic Center) การศึกษาด้วยการแยกค่าของแสง (Spectroscopic) พบว่ากระจุกดาวทรงกลมส่วนมากมักแสดงค่าต่ำของ ธาตุ Heavy Elements (กลุ่มธาตุหนักของสารประกอบ ซึ่ง มีทั่วไปในดาวฤกษ์) ทำให้มีอายุระหว่าง 12 -20 ล้านปี 

แม้ว่าบางกระจุกดาวมีจำนวนนับล้านดวง การมองเห็นระยะไกลมักเห็นเหมือนเป็นจุดสว่างเพียงจุดเดียว เมื่อใช้กล้องทางดาราศาสตร์ช่วยสังเกต จะเห็นถึงรายละเอียดของจำนวนที่มากมายเหลือเชื่อ และลักษณะที่ซ้อนทับกัน โดยมิได้อยู่ใกล้กันเลย บางกลุ่มมองเห็นการกระเพื่อมของแสงแสดง ความงามอย่างน่าประหลาด

• กระจุกดาวเปิด (Open Clusters) 
ลักษณะทางกายภาพ คือ กลุ่มดาวที่กระจายตัวเป็นหย่อมๆ โดยมีแรงดึงดูดร่วมกันด้วยรูปทรงที่ผิดแปลก กันออกไปในแบบต่างๆ มีความหนาแน่นของ ดาวระหว่าง 10 ดวง ถึงหลายหลายพันดวง ต้นกำเนิดกระจุกดาวเปิดเกิดจากกลุ่มเมฆโมเลกุล (Molecular clouds) ที่มีขนาดใหญ่มากในทางช้างเผือก ซึ่งโคจรไปรอบๆกาแล็คซี่ การผสมรวมกับกลุ่มก๊าซฝุ่นหมอก ที่เรียกว่า เนบิวล่า (Nebula) ต่อมามีการพัฒนาการกำเนิดรูปแบบดาว (Stars forming) จึงหยุดนิ่งการเคลื่อนไหว ดังนั้นมักพบกลุ่มกระจุกดาวเปิดอยู่บริเวณเดียวกันกับแหล่งต้นกำเนิดเดิม 

*แต่บางกรณี กลุ่มดาวได้โคจรล่องลอยไปด้วย ระยะเวลา นานกว่า 100 ล้านปี ทำให้แรงดึงดูดสนามพลังแม่เหล็กของดาวลดน้อยลง จึงมีผลต่ออายุของ กลุ่มดาวแบบนี้ จะไม่มากไปกว่า 1 พันล้านปี 

*ความเป็นจริงกลุ่มดาวไม่ได้ใกล้ชิดกันนักในพื้นที่อวกาศ เพียงแต่มีตำแหน่งอยู่ร่วมกันบริเวณแหล่งกำเนิดนั้นๆ  โคจรท่องไปในอวกาศบางครั้งอาจ เคลื่อนตัวเข้าไปในกลุ่มทำให้หนาแน่นขึ้นเกิดเปลี่ยนแปลงจำนวนที่เคยมีอยู่ 

*ทั่วไปกระจุกดาวเปิดมีจำนวนดาวน้อยกว่ากระจุกดาวทรงกลม การสำรวจไม่เคยพบว่ากระจุกดาวเปิด สามารถจะรวมตัวจนเกิดเปลี่ยนแปลงเป็นกระจุก ดาวทรงกลมได้เลย

 

Sunflower Academy Homeschool SUNFLOWER
Panorama Infographics HomeSchool Freedom
Sky Stars With Thai Astronomy Huatakhe Astronomer