star-forming : การก่อตัวของดาว

 

เมื่อมีความสมบูรณ์พร้อมของแหล่งฟักตัว มีวัตถุดิบในสภาพแวดล้อมที่พอเพียง การเริ่มแรกของรูปแบบกำเนิดดาวต้องอาศัยพลังงาน ซึ่งได้จากอำนาจของแรงโน้มถ่วง (Gravity) โดยเริ่มก่อปฏิกิริยาจากเมฆโมเลกุล (Molecular clouds) หนาแน่นจนกระทั่งความร้อนเพียงพอจะเกิด Nuclear fusion (การหลอมละลายรวมตัวของอิเล็ก ตรอน) เป็น ไส้แกน (Core) ให้เป็นจุดเล็กๆเกิดขึ้นก่อน

อย่างไรก็ตามการหมุนวนมวนเป็นแผ่นจาน (Disk) ด้วยอำนาจของแรงดึงดูด ดำเนินต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งนับล้านปี ทั้งนี้ต้องขึ้นกับความกดดันของก๊าซและแรงดึงดูด การผลักดันภายในแกนว่ามีอำนาจและความเสถียรเพียงใด กรณีดังกล่าวเรียกว่าดุลยภาพของมวลโน้มถ่วง (Gravitational equilibrium) และหากทุกอย่างของ องค์ประกอบเป็นไปด้วยดีโอกาสกำเนิดดาวใหม่จะสมบูรณ์ หากมีส่วนหนึ่งส่วนใดบกพร่อง เช่น แรงดึงดูดอ่อน กำลังไม่แข็งแกร่ง ทำให้การหมุนขาดดุลยภาพไม่ สามารถให้กำเนิดดาวได้ และมีจำนวนไม่น้อยที่ต้องหยุดชะงักลง จากเหตุผลดังกล่าวทำให้คิดไปว่า คล้ายกับดาวพิการก่อนกำเนิด

สำหรับในกาแล็คซี่ทางช้างเผือก มีรายงานว่าดาวทารก ถือกำเนิดขึ้นใหม่เฉลี่ยปีละ 1 ดวงเป็นอย่างน้อย