Starburst Galaxy : กาแล็คซี่ดาวกระจาย

 

Starburst Galaxy
กาแล็คซี่ดาวกระจาย
 

เป็นอุบัติภัยยิ่งใหญ่เกิดขึ้นกับกาแล็คซี่ (Galaxy) อย่างรุนแรงเช่น กาแล็คซี่ 2 กาแล็คซี่ ชนกันปะทะเกิดอย่างระเบิดฉับพลันมีความโกลาหลและส่งผลให้เกิดกระแสคลื่นช็อก (Shock Waves) มหาศาลผลักดันเมฆหมอกโมเลกุล (Molecular Clouds) พร้อมๆการแตกระเบิดกระจายจนแปรเปลียนผสมรวมกันในรูปทรงสันฐานใหม่เป็นประเภทกาแล็คซี่ แบบรูปทรงผิดปกติ (Irregular Galaxies) หลังจากนั้นด้วยเวลาที่ยาวนาน การแผ่รังสีความร้อนปรับสภาพเกิดความสมดุลย์ให้มีความเสถียรเพิ่มขึ้นตามลำดับบางบริเวณ กลายเป็นแหล่งที่อุดมสมบูรณ์ด้วยก๊าซหนาแน่น จึงเอื้อต่อการก่อตัวขึ้นของ ดาวใหม่ (Star-Forming)