sun-pillar : เสาแสงอาทิตย์

 

แสงดังกล่าวมิใช่ปรากฎการณ์ของ ออโรรา (Aurora) แต่เป็นปรากฏการณ์ เรียกว่า Sun-pillar (เสาแสงอาทิตย์) หรือ Light Pillars เกิดจากผลึกน้ำแข็งสะท้อนแสงแดด ในชั้นบรรยากาศ (Atmosphere) โดยปกติผลึกน้ำแข็งเหล่านี้จะระเหยก่อนถึงพื้นดิน แต่ในช่วงอุณหภูมิเย็นจัด ไม่ละลายและ ลอยตัวพัดกระพือใกล้พื้นดิน (บางครั้ง เรียกว่าหมอกคริสตัล) เกล็ดน้ำแข็งเหนือพื้นผิวโลกจึงสะท้อนจากแสงดวงอาทิตย์ (Sun) เกิดลักษณะคล้ายแสงส่องขึ้นจากพื้นดินไม่ต่างจากเสา ที่เป็นแสงพุ่งขึ้นไป บนท้องฟ้าโดยทั้งนี้มักเกิดช่วงดวงอาทิตย์ขึ้นหรือตก

 

Sunflower Academy Homeschool SUNFLOWER
Panorama Infographics HomeSchool Freedom
Sky Stars With Thai Astronomy Huatakhe Astronomer