sun-pillar : เสาแสงอาทิตย์

 

แสงดังกล่าวมิใช่ปรากฎการณ์ของ ออโรรา (Aurora) แต่เป็นปรากฏการณ์ เรียกว่า Sun-pillar (เสาแสงอาทิตย์) หรือ Light Pillars เกิดจากผลึกน้ำแข็งสะท้อนแสงแดด ในชั้นบรรยากาศ (Atmosphere) โดยปกติผลึกน้ำแข็งเหล่านี้จะระเหยก่อนถึงพื้นดิน แต่ในช่วงอุณหภูมิเย็นจัดไม่ละลายและลอยตัวพัดกระพือใกล้พื้นดิน (บางครั้ง เรียกว่าหมอกคริสตัล) เกล็ดน้ำแข็งเหนือพื้นผิวโลกจึงสะท้อนจากแสงดวงอาทิตย์ (Sun) เกิดลักษณะคล้ายแสงส่องขึ้นจากพื้นดินไม่ต่างจากเสา ที่เป็นแสงพุ่งขึ้นไป บนท้องฟ้าโดยทั้งนี้มักเกิดช่วงดวงอาทิตย์ขึ้นหรือตก

ของขวัญ,ของที่ระลึก,ของเล่น,ของประดับ,ของใช้,อวกาศ,ดาราศาสตร์,sunflowercosmos,หนังสือ,สื่อวิทยาศาสตร์
ค่ำดูดาว เช้าดำน้ำ ค่ายดาราศาสตร์ สมุทรศาสตร์ Sunflower Camp พัทยา
Astronomy and Oceanography,The Elementary Course Experience of Science Explorer
เพื่อประสบการณ์ครอบครัวยุคใหม่ 1 คืน 2 วัน ที่พักพร้อมอาหารและกิจกรรม จัดพิเศษสำหรับกลุ่มขนาดเล็ก 20 คน
สอบถามเพิ่มเติม facebook

ดูดาว,ดำน้ำ,ค่ายดาราศาสตร์,สมุทรศาสตร์,Sunflower,Camp,พัทยา
 Peter Sunflower
ดูดาว,ดำน้ำ,ค่ายดาราศาสตร์,สมุทรศาสตร์,Sunflower,Camp,พัทยา
Astronomy
ดูดาว,ดำน้ำ,ค่ายดาราศาสตร์,สมุทรศาสตร์,Sunflower,Camp,พัทยา
Boom Naui
ดูดาว,ดำน้ำ,ค่ายดาราศาสตร์,สมุทรศาสตร์,Sunflower,Camp,พัทยา
Oceanography