Sun Rectangular : ดวงอาทิตย์ 4 เหลี่ยม

 

Sun Rectangular
ดวงอาทิตย์ 4 เหลี่ยม
 

แน่นอนว่าปกติดวงอาทิตย์ (Sun) เป็นรูปทรงกลม แต่ในภาพดวงอาทิตย์กำลังลับขอบฟ้าเป็นปรากฎการณ์สี่เหลี่ยมผืนผ้าปรากฎการณ์ดังกล่าวแท้จริงเป็นเพียงภาพลวงตา การปรับเปลี่ยนดวงอาทิตย์เป็นบล็อกสี่เหลี่ยม เกิดจากรังสีดวงอาทิตย์มีการเบี่ยงเบน (หักเห) ผ่านชั้นอุณหภูมิที่แตกต่างกันในบรรยากาศ กับพื้นผิวทะเลผกผันอย่างทับซ้อน กันผิดปกติและจะค่อยเกิดขึ้นตามลำดับ