sun rectangular : ดวงอาทิตย์ 4 เหลี่ยม

 

แน่นอนว่าปกติดวงอาทิตย์เป็นรูปทรงกลม แต่ในภาพดวงอาทิตย์กำลังลับขอบฟ้าเป็นปรากฎการณ์สี่เหลี่ยมผืนผ้า ปรากฎการณ์ดังกล่าวแท้จริงเป็นภาพลวงตา การ ปรับเปลี่ยนดวงอาทิตย์เป็นบล็อกสี่เหลี่ยม เกิดจากรังสีดวงอาทิตย์มีการเบี่ยงเบน (หักเห) ผ่านชั้นอุณหภูมิที่แตกต่างกัน ในบรรยากาศกับพื้นผิวทะเลผกผันอย่างทับ ซ้อนกันผิดปกติและจะค่อยเกิดขึ้นตามลำดับ

ของขวัญ,ของที่ระลึก,ของเล่น,ของประดับ,ของใช้,อวกาศ,ดาราศาสตร์,sunflowercosmos,หนังสือ,สื่อวิทยาศาสตร์
ค่ำดูดาว เช้าดำน้ำ ค่ายดาราศาสตร์ สมุทรศาสตร์ Sunflower Camp พัทยา
Astronomy and Oceanography,The Elementary Course Experience of Science Explorer
เพื่อประสบการณ์ครอบครัวยุคใหม่ 1 คืน 2 วัน ที่พักพร้อมอาหารและกิจกรรม จัดพิเศษสำหรับกลุ่มขนาดเล็ก 20 คน
สอบถามเพิ่มเติม facebook

ดูดาว,ดำน้ำ,ค่ายดาราศาสตร์,สมุทรศาสตร์,Sunflower,Camp,พัทยา
 Peter Sunflower
ดูดาว,ดำน้ำ,ค่ายดาราศาสตร์,สมุทรศาสตร์,Sunflower,Camp,พัทยา
Astronomy
ดูดาว,ดำน้ำ,ค่ายดาราศาสตร์,สมุทรศาสตร์,Sunflower,Camp,พัทยา
Boom Naui
ดูดาว,ดำน้ำ,ค่ายดาราศาสตร์,สมุทรศาสตร์,Sunflower,Camp,พัทยา
Oceanography