sunspot group classification : ประเภทของกลุ่ม จุดบนดวงอาทิตย์

 

ทั่วไปจุดบนดวงอาทิตย์ (Sunspot) ส่วนใหญ่มักเกิดขึ้นเป็นคู่ การจัดประเภท ของกลุ่มจุดบนดวงอาทิตย์ (Sunspot group classification) แบ่งออกดังนี้ 

A) ประเภทขนาดเล็ก เป็นจุดโดดเดี่ยว มีขั้วเดียว (Unipolar) หรือเป็นกลุ่มที่ จุดเล็กมาก (Very small group) และไม่มี Penumbra (เงาสลัวรอบๆ) 
B) ประเภท กลุ่มของจุดมี 2 ขั้ว (Bipolar) และไม่มี Penumbra (เงาสลัวรอบๆ) 
C) ประเภท กลุ่มของจุดมี 2 ขั้ว (Elongated Bipolar) และมีอีกจุดหนึ่งซึ่ง มี Penumbra (เงาสลัวรอบๆ) 
D) ประเภท กลุ่มของจุดมี 2 ขั้ว อยู่ห่างกัน (Elongated Bipolar) โดยทั้งคู่ มี Penumbra (เงาสลัวรอบๆ) 
E) ประเภท กลุ่มของจุดมี 2 ขั้ว อยู่ห่างกัน (Elongated Bipolar) โดยทั้งคู่ มี Penumbra (เงาสลัวรอบๆ) โดยมีอีกจุดอื่นแผ่ไปตามเส้นแวง (Longitudinal) ขอบเขตระหว่าง 10-15 องศา มี Penumbra (เงาสลัวรอบๆ) 
F) ประเภท กลุ่มของจุดมี 2 ขั้วอยู่ห่างกัน (Elongated Bipolar) โดยทั้งคู่ มี Penumbra (เงาสลัวรอบๆ) โดยมีอีกจุดอื่นแผ่ไปตามเส้นแวง (Longitudinal) ขอบเขต มากกว่า 15 องศา มี Penumbra (เงาสลัวรอบๆ) 
H) ประเภท กลุ่มของจุด มีขั้วเดียว (Unipolar) มี Penumbra (เงาสลัวรอบๆ) 

*ลักษณะของขั้วแม่เหล็กต้องเคลื่อนไหวเข้าหากันเป็นคู่ ขั้วแม่เหล็กหลักเรียกว่า P spot หลังจากจับคู่เกี่ยวพันกันได้ เรียกอีกขั้วว่า F spot เกิดพร้อมๆกันในขณะ ดวงอาทิตย์ (Sun) หมุนรอบตัวเอง

ของขวัญ,ของที่ระลึก,ของเล่น,ของประดับ,ของใช้,อวกาศ,ดาราศาสตร์,sunflowercosmos,หนังสือ,สื่อวิทยาศาสตร์
ค่ำดูดาว เช้าดำน้ำ ค่ายดาราศาสตร์ สมุทรศาสตร์ Sunflower Camp พัทยา
Astronomy and Oceanography,The Elementary Course Experience of Science Explorer
เพื่อประสบการณ์ครอบครัวยุคใหม่ 1 คืน 2 วัน ที่พักพร้อมอาหารและกิจกรรม จัดพิเศษสำหรับกลุ่มขนาดเล็ก 20 คน
สอบถามเพิ่มเติม facebook

ดูดาว,ดำน้ำ,ค่ายดาราศาสตร์,สมุทรศาสตร์,Sunflower,Camp,พัทยา
 Peter Sunflower
ดูดาว,ดำน้ำ,ค่ายดาราศาสตร์,สมุทรศาสตร์,Sunflower,Camp,พัทยา
Astronomy
ดูดาว,ดำน้ำ,ค่ายดาราศาสตร์,สมุทรศาสตร์,Sunflower,Camp,พัทยา
Boom Naui
ดูดาว,ดำน้ำ,ค่ายดาราศาสตร์,สมุทรศาสตร์,Sunflower,Camp,พัทยา
Oceanography