sunspot : จุดบนดวงอาทิตย์

 

บริเวณมีอุณหภูมิที่ต่ำกว่า ของพื้นที่บนดวงอาทิตย์ (Sun) ปรากฎเป็นความมืด คล้ายจุดดับ แท้จริงยังมีความร้อน มีหลากหลายขนาด มักจะมีขนาดใหญ่ เป็นหลายเท่าเมื่อเทียบกับโลก มีความผันผวนตลอดทุกๆชั่วโมงหรือทุกๆสัปดาห์และตลอดหลายเดือน ในกรณีมีขนาดใหญ่มากๆ ปกติจุดบนดวงอาทิตย์ (Sunspots) มักเกิดขึ้นเป็นคู่ๆ หรือเป็นกลุ่มอยู่ตรงข้ามกัน เพราะลักษณะของขั้วแม่เหล็ก ต้องเคลื่อนไหวเข้าหากันเป็นคู่ (ขั้วแม่เหล็กหลัก เรียกว่า P spot หลังจับคู่เกี่ยวพันกันได้ เรียกอีกขั้วว่า F spot ) และมีการจัดประเภทของ กลุ่มจุดบนดวงอาทิตย์ (Sunspot group classification)

บริเวณตรงใจกลางคล้ายจุดมืดเรียกว่า เงามืด (Umbra) มีอุณหภูมิราว 4,000 K ส่วนความสลัวรอบๆจุดมืดนั้นเรียกว่า เงามัว (Penumbra) อุณหภูมิราว 5,780 K จำนวน จุดบนดวงอาทิตย์เกิดมากน้อยแล้วแต่กรณี พฤติกรรมของดวงอาทิตย์ (Solar Activity) มีวัฐจักรในทุกๆ 11 ปี โดยจะเกิดขึ้นเป็นจำนวนมากทั้งนี้จุดบนดวงอาทิตย์ที่ เกิดขึ้นเป็นการแสดงให้ทราบว่าดวงอาทิตย์กำลังมีปัญหาด้านพลังงาน และกำลังพยายามปรับ ความสมดุลย์ของตน เมื่อเข้าสู่ภาวะปกติจุดบนดวงอาทิตย์ก็จะหายไป

 

Sunflower Academy Homeschool SUNFLOWER
Panorama Infographics HomeSchool Freedom
Sky Stars With Thai Astronomy Huatakhe Astronomer