Sunspot : จุดบนดวงอาทิตย์

 

Sunspot
จุดบนดวงอาทิตย์
 

บริเวณมีอุณหภูมิที่ต่ำกว่า ของพื้นที่บนดวงอาทิตย์ (Sun) ปรากฎเป็นความมืดคล้ายจุดดับ แท้จริงยังมีความร้อนมีหลากหลายขนาดมักจะมีขนาดใหญ่เป็นหลายเท่าเมื่อเทียบ กับโลกมีความผันผวนตลอดทุกๆชั่วโมงหรือทุกๆสัปดาห์และตลอดหลายเดือน

 

ในกรณีมีขนาดใหญ่มากๆ ปกติจุดบนดวงอาทิตย์ (Sunspots) มักเกิดขึ้นเป็นคู่ๆหรือเป็นกลุ่ม อยู่ตรงข้ามกันเพราะลักษณะของขั้วแม่เหล็กต้องเคลื่อนไหวเข้าหากันเป็นคู่ (ขั้วแม่เหล็กหลัก เรียกว่า P spot หลังจับคู่เกี่ยวพันกันได้ เรียกอีกขั้วว่า F spot )

 

มีการจัดประเภทของกลุ่มจุดบนดวงอาทิตย์ (Sunspot Group Classification) บริเวณตรงใจกลางคล้ายจุดมืดเรียกว่า เงามืด (Umbra) มีอุณหภูมิราว 4,000 K ส่วนความสลัว รอบๆจุดมืดนั้นเรียกว่า เงามัว (Penumbra) อุณหภูมิราว 5,780 K

 

จำนวนจุดบนดวงอาทิตย์เกิดขึ้นมากน้อยแล้วแต่กรณีพฤติกรรมของดวงอาทิตย์ (Solar Activity) มีวัฐจักรในทุกๆ 11 ปี โดยจะเกิดขึ้นเป็นจำนวนมากทั้งนี้จุดบนดวงอาทิตย์ที่ เกิดขึ้นเป็นการแสดงให้ทราบว่าดวงอาทิตย์กำลังมีปัญหาด้านพลังงานและกำลังพยายามปรับความสมดุลย์ของตน เมื่อเข้าสู่ภาวะปกติจุดบนดวงอาทิตย์ก็จะหายไป