super Earth size planet : ดาวเคราะห์ขนาดใหญ่กว่าโลก

 

ซุปเปอร์โลกเป็นเพียงดาวเคราะห์ที่มีมวลมากกว่าโลก (Earth) แต่น้อยกว่าดาวเคราะห์ก๊าซขนาดใหญ่เช่นดาวยูเรนัส (Uranus) หรือดาวเนปจูน (Neptune) ทั้งนี้อาจ มีส่วนประกอบของหินและโลหะหรือแม้แต่น้ำแข็งและก๊าซ ดาวเคราะห์เหล่านี้อาจมีมหาสมุทรและชั้นบรรยากาศ ที่เกิดจากไฮโดรเจนและฮีเลียม เป้าหมายคือการหา ผืนแผ่นดินของดาวเคราะห์ที่โคจรอยู่ในเขตดำรงชีพ (Habitable zone) สำหรับแรงโน้มถ่วงขึ้นอยู่กับอัตราส่วนของขนาดมวลดาวเคราะห์ อาจมีมวลมากกว่าโลก แต่แรงโน้มถ่วงน้อยกว่าได้