tidal force and tidal bulge : แรงไทดัล- กระพุ้งน้ำขึ้นน้ำลง

 

แรงไทดัล (Tidal force) เป็นการเกิดคลื่นบังคับให้เปลี่ยนแปลงในแรงโน้มถ่วง (Gravitational force) จากวัตถุหนึ่งสู่อีกวัตถุหนึงอย่างทั่วถึง เช่นการเปลี่ยนแปลงของ แรงโน้มถ่วงของดวงจันทร์ (Moon) กระทำสู่โลกทำให้เกิด น้ำขึ้น-น้ำลง ในแหล่งน้ำธรรมชาติกับโลกทั้งมวล (สามารถใช้แบบทดสอบปรากฎการณ์น้ำขึ้น-น้ำลงและ ข้างขึ้น-ข้างแรม เพื่อความเข้าใจ)

ในทำนองเดียวกัน เมื่อเกิดแรงไทดัลจากดวงจันทร์สู่โลก (Earth) ผลที่เกิดคือ กระพุ้งน้ำขึ้นน้ำลง (Tidal bulge) บริเวณขอบเขต การยืดตัวของแหล่งน้ำธรรมชาติบนโลก อันเกิดจากความแตกต่างระหว่างแรงโน้มถ่วงของดวงจันทร์มี 2 แบบ คือ ด้านที่ใกล้ดวงจันทร์เรียกว่า Tidal bulge due to gravity (กระพุ้งน้ำขึ้นน้ำลงเนื่องจากแรง โน้มถ่วง) ด้านที่ตรงข้ามไกลจากดวงจันทร์ เรียกว่า Tidal bulge due to inertia (กระพุ้งน้ำขึ้นน้ำลงเนื่องจากความเฉื่อย)

ของขวัญ,ของที่ระลึก,ของเล่น,ของประดับ,ของใช้,อวกาศ,ดาราศาสตร์,sunflowercosmos,หนังสือ,สื่อวิทยาศาสตร์
ค่ำดูดาว เช้าดำน้ำ ค่ายดาราศาสตร์ สมุทรศาสตร์ Sunflower Camp พัทยา
Astronomy and Oceanography,The Elementary Course Experience of Science Explorer
เพื่อประสบการณ์ครอบครัวยุคใหม่ 1 คืน 2 วัน ที่พักพร้อมอาหารและกิจกรรม จัดพิเศษสำหรับกลุ่มขนาดเล็ก 20 คน
สอบถามเพิ่มเติม facebook

ดูดาว,ดำน้ำ,ค่ายดาราศาสตร์,สมุทรศาสตร์,Sunflower,Camp,พัทยา
 Peter Sunflower
ดูดาว,ดำน้ำ,ค่ายดาราศาสตร์,สมุทรศาสตร์,Sunflower,Camp,พัทยา
Astronomy
ดูดาว,ดำน้ำ,ค่ายดาราศาสตร์,สมุทรศาสตร์,Sunflower,Camp,พัทยา
Boom Naui
ดูดาว,ดำน้ำ,ค่ายดาราศาสตร์,สมุทรศาสตร์,Sunflower,Camp,พัทยา
Oceanography