tidal force and tidal bulge : แรงไทดัล- กระพุ้งน้ำขึ้นน้ำลง

 

แรงไทดัล (Tidal force) เป็นการเกิดคลื่นบังคับให้เปลี่ยนแปลงในแรงโน้มถ่วง (Gravitational force) จากวัตถุหนึ่งสู่อีกวัตถุหนึงอย่างทั่วถึง เช่นการเปลี่ยนแปลงของ แรงโน้มถ่วงของดวงจันทร์ (Moon) กระทำสู่โลกทำให้เกิด น้ำขึ้น-น้ำลง ในแหล่งน้ำธรรมชาติกับโลกทั้งมวล (สามารถใช้แบบ ทดสอบปรากฎการณ์น้ำขึ้น-น้ำลงและ ข้างขึ้น-ข้างแรม เพื่อความเข้าใจ)

ในทำนองเดียวกัน เมื่อเกิดแรงไทดัลจากดวงจันทร์สู่โลก (Earth) ผลที่เกิดคือ กระพุ้งน้ำขึ้นน้ำลง (Tidal bulge) บริเวณขอบเขต การยืดตัวของแหล่งน้ำ ธรรมชาติบนโลก อันเกิดจากความแตกต่างระหว่างแรงโน้มถ่วงของดวงจันทร์มี 2 แบบ คือ ด้านที่ใกล้ดวงจันทร์เรียกว่า Tidal bulge due to gravity (กระพุ้งน้ำขึ้นน้ำลงเนื่องจากแรง โน้มถ่วง) ด้านที่ตรงข้ามไกลจากดวงจันทร์ เรียกว่า Tidal bulge due to inertia (กระพุ้งน้ำขึ้นน้ำลงเนื่องจากความเฉื่อย)

 

Sunflower Academy Homeschool SUNFLOWER
Panorama Infographics HomeSchool Freedom
Sky Stars With Thai Astronomy Huatakhe Astronomer