Trojan Asteroids : ดาวเคราะห์น้อยโทรจัน

 

Trojan Asteroids
ดาวเคราะห์น้อยโทรจัน
 

ประกอบด้วย 2 กลุ่มไม่ใหญ่นัก โคจรแกว่งยาวไปตามแนววงโคจรของดาวพฤหัสบดี (Jupiter) แต่มีจุดสัมพันธ์มีความเสถียรระหว่างดวงอาทิตย์ (Sun) กับดาวพฤหัสบดีโดย ดาวเคราะห์น้อยโทรจันกลุ่มแรกโคจรนำหน้าดาวพฤหัสบดี มีมุม 60 องศา และดาวเคราะห์น้อยโทรจันกลุ่มหลังโคจรตามหลังดาวพฤหัสบดีก็มีมุม 60 องศาเช่นกัน