Turbulence : การเคลื่อนไหว ในความวุ่นวาย-อลเวง

 

Turbulence
การเคลื่อนไหวในความวุ่นวาย-อลเวง
 

รูปแบบการเคลื่อนไหวผิดปกติมีความวุ่นวาย-อลเวง จึงซับซ้อนมากมายเท่าที่จะท้าทายคำอธิบายได้ (ยกเว้นการอธิบายในลักษณะเชิงสถิติ) เช่นการเกิดกลไกของกระแสคลื่น ซับซ้อนขณะเครื่องบินกำลังบินในอากาศหรือการเกิดความปั่นป่วนของเมฆ มีองค์ประกอบด้วยอุณหภูมิจากแสงแดด ความชื้นและแรงลมในชั้นบรรยากาศ (Atmosphere) หรือการเกิดคลื่นในทะเลขณะเรือกำลังเข้าฝั่งเป็นการคลื่นที่เคลื่อนไหวจากแรงในรูปแบบต่างๆ เป็นต้น