Wolf–rayet star : ดาววูล์ฟ-ราเยท

 

ใฃ้อักษรย่อว่า WR จัดเป็นประเภทดาวที่มีความร้อนสูงแสงส่องสว่างมาก นับหมื่นนับล้านเท่าของความสว่างของดวงอาทิตย์ (Hot luminous stars) โดยการเผาผลาญเชื้อเพลิง ของตนอย่างรวดเร็วรุนแรง จึงทำให้สูญเสียมวลอย่างรวดเร็วไปด้วย แล้วค่อยๆพังทลายลงจบชีวิตด้วยการระเบิดอันน่าตื่นเต้น ทั่วไปจะมีมวลมากกว่าดวงอาทิตย์ประมาณ 10-40 เท่าเป็นอย่างน้อย

ด้านเปลือกผิวเต็มไปด้วยไฮโดรเจน ความรุนแรงทำให้เกิดกระแสพายุร้อนจัดขับเคลื่อนด้วยแรงดันรังสี และดาวเหล่านี้กำลังพัฒนาไปสู่วาระสุดท้ายภายในไม่กี่ล้านปีด้วย การระเบิดเป็นซูเปอร์โนวา (Supernovas) หรือระเบิดเป็นรังสีแกมมา เนื่องจากดาว (Star) เหล่านี้มีความรุนแรงมาก แต่มีอายุอยู่ไม่นานนักทำให้เกิดการเผาไหม้เชื้อเพลิงระเบิด กลุ่มก้อนใหญ่ออกไปในจักรวาลในระยะเวลาสั้นๆ เพียงไม่กี่แสนปีเท่านั้น ชะตากรรมของดาว วูล์ฟ-ราเยท์ใดๆ น่าจะขึ้นอยู่กับว่ามีความใหญ่โตขนาดไหน