wolf–rayet star : ดาววูล์ฟ-ราเยท์

 

ใฃ้อักษรย่อว่า WR จัดเป็นประเภทดาว (Star) ที่มีความร้อนสูงแสงส่องสว่างมาก (Hot luminous stars) โดยการเผาผลาญเชื้อเพลิงของตนอย่างรวดเร็วรุนแรง จึงทำให้ สูญเสียมวลอย่างรวดเร็วไปด้วย ทั่วไปจะมีมวลมากกว่าดวงอาทิตย์ (Sun) ประมาณ 40 เท่าเป็นอย่างน้อยด้านเปลือกผิวจึงเต็มไปด้วยไฮโดรเจน ความรุนแรงทำให้เกิด กระแสพายุร้อนจัด ขับเคลื่อนด้วยแรงดันรังสี และดาวเหล่านี้กำลังพัฒนาไปสู่วาระสุดท้ายภายในไม่กี่ล้านปี ด้วยการระเบิดเป็นซูเปอร์โนวา (Supernovas)

ของขวัญ,ของที่ระลึก,ของเล่น,ของประดับ,ของใช้,อวกาศ,ดาราศาสตร์,sunflowercosmos,หนังสือ,สื่อวิทยาศาสตร์
ค่ำดูดาว เช้าดำน้ำ ค่ายดาราศาสตร์ สมุทรศาสตร์ Sunflower Camp พัทยา
Astronomy and Oceanography,The Elementary Course Experience of Science Explorer
เพื่อประสบการณ์ครอบครัวยุคใหม่ 1 คืน 2 วัน ที่พักพร้อมอาหารและกิจกรรม จัดพิเศษสำหรับกลุ่มขนาดเล็ก 20 คน
สอบถามเพิ่มเติม facebook

ดูดาว,ดำน้ำ,ค่ายดาราศาสตร์,สมุทรศาสตร์,Sunflower,Camp,พัทยา
 Peter Sunflower
ดูดาว,ดำน้ำ,ค่ายดาราศาสตร์,สมุทรศาสตร์,Sunflower,Camp,พัทยา
Astronomy
ดูดาว,ดำน้ำ,ค่ายดาราศาสตร์,สมุทรศาสตร์,Sunflower,Camp,พัทยา
Boom Naui
ดูดาว,ดำน้ำ,ค่ายดาราศาสตร์,สมุทรศาสตร์,Sunflower,Camp,พัทยา
Oceanography