STEVE : ปรากฎการณ์สตีฟ

 

STEVE
ปรากฎการณ์สตีฟ
 

ปรากฎการณ์พบขึ้นใหม่บนท้องฟ้าในแถบละติจูดสูงคล้ายคลึงกับออโรร่า (Aurora) ที่มีชื่อว่า Strong Heart Emission Velocity Enhancement (STEVE) เป็นริบบิ้นสีม่วงและ สีขาว อันพราวบนท้องฟ้า ถูกสังเกตเห็นในตะวันออกของแคนาดา ตั้งแต่เดือนมีนาคมปี 2008 และในปี 2016

 

ภาพนี้ถูกบันทึกขึ้นจากโครงการที่เรียกว่า Aurorasaurus (โครงการวิทยาศาสตร์พลเมือง) นักวิทยาศาสตร์ยังไม่แน่ใจว่า STEVE คือองค์ประกอบพลังงานต่ำของโปรตอน (Low-energy Protons ) ซึ่งสามารถถูกทำให้ร้อนขึ้นในบรรยากาศชั้นสูง (Atmosphere) ได้ซึ่งอาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดการบังเอิญ

 

สำหรับความเป็นไปได้ที่คาดไว้คือ การย้อนกลับของแสงที่มีอนุภาคของดวงอาทิตย์ (Sun) ที่อยู่ใกล้กับเส้นสนามแม่เหล็กโลกและเกิดการระเบิดขึ้นด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ทันใดนั้นหักเหเข้าสู่โลก (Earth) ยุติแสงในชั้นบรรยากาศโลก ทำให้เห็นเป็นแสงม่วงซึ่งอาจเป็นลักษณะของ STEVE