Aerosols : ละอองลอย

 

Aerosols
ละอองลอย
 

อนุภาคของแข็งและของเหลวที่แขวนลอยอยู่ในชั้นบรรยากาศ เรียกว่า Aerosols (ละอองลอย) ซึ่งมีส่วนประกอบของ ฝุ่นระเหย เกลือทะเล ขี้เถ้าภูเขาไฟ ควันจากไฟป่า และ มลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม และสามารถช่วยเมฆสร้างหรือขัดขวางการก่อตัวของเมฆได้ หากสูดดมละอองลอยบางชนิด อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้คน ปริมาณ ละอองลอยที่เพิ่มขึ้นเป็นผลมาจากมลพิษทางอากาศที่มนุษย์สร้างขึ้น

 

ในภาพนี้แสดงผล ข้อมูลรวบรวม เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เพื่อคำนวณหาอนุภาคของละอองลอยอนุภาคเล็กๆ และละอองของเหลว ขณะหมุนเวียนเหนือโลก (Earth) ทั้งดวงในเวลาจริง แสดงอนุภาคคาร์บอนสีดำ ที่เกิดจากสีแดงเป็นกระบวนการเผาไหม้ เช่น ควันไฟจากในประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา กระจายอยู่ทั่วทวีปอเมริกาเหนือ และแอฟริกา ละอองลอยไปในทะเลมีสีฟ้าสลับกับ พายุไต้ฝุ่นที่คุกคามใกล้กับเกาหลีใต้และญี่ปุ่น และพายุเฮอร์ริเคนที่ใกล้กับฮาวาย ฝุ่นที่แสดงในเฉดสีม่วง จะพัดผ่านทะเล ทรายแอฟริกันและเอเชีย