saturn : ดาวเสาร์

 

ชุดความรู้ย่อ 12 ข้อของ ดาวเสาร์ (Saturn) จากการสำรวจใหม่

1. ถ้าเปรียบขนาด ดวงอาทิตย์ (Sun) เท่าลูกฟุตบอล ดาวเสาร์จะเล็กกว่าลูกเทนนิสเล็กน้อย

2.ดาวเสาร์เป็นดาวเคราะห์อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์ลำดับที่ 6 มีระยะห่างประมาณ 1.4 พันล้านกิโลเมตร (886 ล้านไมล์) หรือ 9.5 AU เปรียบเทียบว่าถ้าโลกห่างจาก ดวงอาทิตย์ 1 เมตร ดาวเสาร์จะห่างจากดวงอาทิตย์ 9.5 เมตร

3 เวลา 1 วัน บนดาวเสาร์ (หมุนรอบตัวเอง 1 รอบ) ใช้เวลาประมาณ 10.7 ชั่วโมงของโลก โคจรรอบดวงอาทิตย์ (หมุนรอบดวงอาทิตย์ 1 รอบ) ใช้เวลา 29 ปี หรือ 10,756 วันของโลก

4.ดาวเสาร์ เป็นดาวเคราะห์ก๊าซ (Jovian Planets) ดังนั้นไม่มีพื้นผิวแข็งแต่เป็นพื้นแน่นของก๊าซ คล้ายเหยียบลงไปบนฟองน้ำหนาและจมตัวลง ความหนาของผิวลึก ลงไปมีส่วนประกอบของน้ำ (H2O) ความร้อนจัด แอมโมเนีย (NH3) มีเทน (CH4) โดยใจกลางภายใน มีแกนแข็ง (Solid core) ขนาดเล็ก

5.ชั้นบรรยากาศดาวเสาร์ประกอบด้วยส่วนใหญ่ของ ไฮโดรเจน (H2) และฮีเลียม (He)

6.ดาวเสาร์ มีดวงจันทร์ 53 ดวง และรอการยืนยันอีก 9 ดวง รวมทั้งสิ้น 62 ดวง

7.ดาวเสาร์ มีวงแหวนสวยงามที่สุด ประกอบไปด้วยก้อนน้ำแข็งใหญ่น้อย มีขนาดเท่ารถยนต์จนขนาดเท่าบ้าน ซ้อนกัน 7 ชั้น และมีช่องว่างระหว่างกัน

8.ภารกิจยานสำรวจ Cassini ถูกส่งออกไปใน ค.ศ. 2004 เพื่อการสำรวจระบบดาวเสาร์ วงแหวนของดาวเสาร์ และดวงจันทร์ต่างๆ ของดาวเสาร์

9.ดาวเสาร์ ไม่สามารถสนับสนุนระบบชีวิตได้ แต่ดวงจันทร์บางดวงของดาวเสาร์ อาจมีเงื่อนไขบางอย่างที่สามารถสนับสนุนระบบชีวิตได้

10.ใน ค.ศ. 1600 Galileo Galilei ได้สังเกตเห็นดาวเสาร์ด้วยกล้องขนาดเล็ก จึงได้ทำบันทึกไว้เป็นวัตถุแปลกประหลาด ระบบดาวเคราะห์สามแฉก (Riple-bodied planet system) ต่อมาภายหลังได้บันทึกใหม่ว่าดาวเคราะห์มีแขน (Planet with arms) ซึ่งแท้จริงคือ วงแหวนของดาวเสาร์ ยื่นยาวออกมา

11.อุณหภูมิยอดเมฆบนดาวเสาร์ เหยือกเย็นจัด -178 °C หรือ -288 °F ( 95 K)

12.ถ้าสิ่งของน้ำหนักบนโลก 100 กิโลกรัม ไปอยู่บนดาวเสาร์จะหนัก 107 กิโลกรัม