Johannes kepler : โยฮันเนส เคปเลอร์

 

Johannes kepler : โยฮันเนส เคปเลอร์ › สมญานาม ผู้สำรวจระบบสุริยะ

Johannes Kepler (ค.ศ.1571-1630) นักดาราศาสตร์ชาวเยอรมัน (German) ซึ่งมีชีวิตอยู่ในสมัยยุคกลาง (Renaissance Astronomy) ได้ทดลองใช้คำอธิบายข้อมูล Tycho's data เรื่องดาวอังคาร (Mars) ในการสำรวจและพัฒนาด้วยการสังเกตจนเป็นที่ยอมรับ เป็นกฎเกณฑ์พื้นฐานในระบบสุริยะ (Solar system) ทุกวันนี้เช่น ระยะเวลาการเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์ที่แตกต่างกันและสิ่งที่มีอิทธิพล ต่อวงโคจรของดาวเคราะห์รอบดวงอาทิตย์ จัดทำบัญชีรายชื่อดาวต่อจาก ไทโค บราเฮ (Tycho Brahe) เดิมที่มีอยู่ 777 ดวง เพิ่มอีก 228 ดวง รวมทั้งสิ้นจำนวน 1,005 ดวง ใช้เวลานานถึง 27 ปี และวางกฎเกณฑ์ Laws of planetary motion (กฎการเคลื่อนที่ ของดาวเคราะห์) ไว้ 3 ประการคือ

1..เกี่ยวกับวงโคจร คือ วงโคจรของดาวเคราะห์ (Planet) ทุกดวงเป็นวงรีโดยมีดวงอาทิตย์ (Sun) เป็นจุดศูนย์กลาง
2.เกี่ยวกับอาณาเขตพื้นที่ คือ ขณะที่ดาวเคราะห์เคลื่อนตัวไป ในวงโคจรเส้นตรงที่เชื่อมกัน ระหว่างดาวเคราะห์กับดวงอาทิตย์มีพื้นที่โดยรอบเท่ากัน ระยะเวลาเท่ากัน และเคลื่อนเร็วขึ้นเมื่อใกล้ดวงอาทิตย์
3.เกี่ยวกับระยะทาง คือ กำลังสองของคาบวงโคจรของดาวเคราะห์ เป็นสัดส่วนกับกำลังสามของระยะทาง

ของขวัญ,ของที่ระลึก,ของเล่น,ของประดับ,ของใช้,อวกาศ,ดาราศาสตร์,sunflowercosmos,หนังสือ,สื่อวิทยาศาสตร์
ค่ำดูดาว เช้าดำน้ำ ค่ายดาราศาสตร์ สมุทรศาสตร์ Sunflower Camp พัทยา
Astronomy and Oceanography,The Elementary Course Experience of Science Explorer
เพื่อประสบการณ์ครอบครัวยุคใหม่ 1 คืน 2 วัน ที่พักพร้อมอาหารและกิจกรรม จัดพิเศษสำหรับกลุ่มขนาดเล็ก 20 คน
สอบถามเพิ่มเติม facebook

ดูดาว,ดำน้ำ,ค่ายดาราศาสตร์,สมุทรศาสตร์,Sunflower,Camp,พัทยา
 Peter Sunflower
ดูดาว,ดำน้ำ,ค่ายดาราศาสตร์,สมุทรศาสตร์,Sunflower,Camp,พัทยา
Astronomy
ดูดาว,ดำน้ำ,ค่ายดาราศาสตร์,สมุทรศาสตร์,Sunflower,Camp,พัทยา
Boom Naui
ดูดาว,ดำน้ำ,ค่ายดาราศาสตร์,สมุทรศาสตร์,Sunflower,Camp,พัทยา
Oceanography