tycho brahe : ไทโค บราเฮ

 

Tycho brahe : ไทโค บราเฮ › สมญานาม ผู้รวบรวมข้อมูลดาราศาสตร์

Tycho Brahe (ค.ศ.1546-1601) นักดาราศาสตร์ชาวเดนมาร์ก (Danish) ซึ่งมีชีวิตอยู่ในสมัยยุคกลาง (Renaissance Astronomy) เป็นผู้ริเริ่มใช้ Telescope astronomer (กล้องโทรทรรศน์ นักดาราศาสตร์ ) ทำให้สำรวจพบกลุ่มซูเปอร์โนวา (Supernova) ในหมู่ดาว Cassiopeia เมื่อ ค.ศ. 1572 โดยคิดว่าเป็นดาวใหม่ จึงทำ ให้มีชื่อเสียง และเป็นที่รู้จัก

ต่อมาในปี ค.ศ. 1577 ได้สำรวจ ดาวหาง (Comet) โดยได้พิสูจน์ว่าดาวหางเดินทางเร็วกว่าดวงจันทร์ และไม่ใช่วัตถุในชั้นบรรยากาศของโลก (Earth) มีผลงานจัดทำ รวบรวมข้อมูลบัญชีรายชื่อดาวจำนวน 777 ดวง อย่างละเอียด มีการแก้ไขปรับปรุงอย่างมีหลักเกณฑ์ และได้สร้างหอดูดาว Uranienborg (ในปราสาท The Castle of Urania) พัฒนา เครื่องมือต่างๆในด้านดาราศาสตร์ จัดทำระเบียบแบบแผน หลักเกณฑ์การดูดาวด้วยตาเปล่า โดยทำบันทึกให้มีความ ละเอียดขึ้น

ของขวัญ,ของที่ระลึก,ของเล่น,ของประดับ,ของใช้,อวกาศ,ดาราศาสตร์,sunflowercosmos,หนังสือ,สื่อวิทยาศาสตร์
ค่ำดูดาว เช้าดำน้ำ ค่ายดาราศาสตร์ สมุทรศาสตร์ Sunflower Camp พัทยา
Astronomy and Oceanography,The Elementary Course Experience of Science Explorer
เพื่อประสบการณ์ครอบครัวยุคใหม่ 1 คืน 2 วัน ที่พักพร้อมอาหารและกิจกรรม จัดพิเศษสำหรับกลุ่มขนาดเล็ก 20 คน
สอบถามเพิ่มเติม facebook

ดูดาว,ดำน้ำ,ค่ายดาราศาสตร์,สมุทรศาสตร์,Sunflower,Camp,พัทยา
 Peter Sunflower
ดูดาว,ดำน้ำ,ค่ายดาราศาสตร์,สมุทรศาสตร์,Sunflower,Camp,พัทยา
Astronomy
ดูดาว,ดำน้ำ,ค่ายดาราศาสตร์,สมุทรศาสตร์,Sunflower,Camp,พัทยา
Boom Naui
ดูดาว,ดำน้ำ,ค่ายดาราศาสตร์,สมุทรศาสตร์,Sunflower,Camp,พัทยา
Oceanography