กาแล็คซี่ จานบินต่างดาว : UFO Galaxy

 

บางครั้งเรียกว่ากาแล็คซี่เข็ม (Needle Galaxy) จัดอยู่ในประเภทกาแล็กซี่กังหัน (Galaxy) แต่มีความบางและแคบมากใจกลางโป่งเด่นขึ้น มองดูคล้ายจานบินต่างดาว กำลังแหวกวิ่งในอวกาศมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 100,000 ปีแสง ตรงกระเปาะสาเหตุมีแสงสีเหลืองเรืองออกมาจากใจกลาง เพราะมีดาวอายุเก่าแก่จำนวนมากและยังมี กระจุกดาว (Star cluster) มากถึง 240 กระจุก ตำแหน่งในกลุ่มดาวผมเบเรนิซ (Coma Berenices)