ซูเปอร์โนวา ฟองสบู่ : Bubble Supernova

 

รูปทรงวงกลมคล้ายฟองสบู่นี้ จัดอยู่ในประเภทเศษซากซูเปอร์โนวา  (Supernovas Remnants) หมายถึงเศษซากการระเบิดของดาวดวงหนึ่งและได้ระเบิดเมื่อ 400 ปี มาแล้วการระเบิดนั้นยังคงค้างอยู่ด้วยความใหญ่โตเปลือก ของก๊าซกระจายตัวออกเป็นวงกลม ขอบมีระลอกคลื่นแสงสีชมพูเรืองแสงด้วยการไหลของก๊าซไปในอวกาศ ตามแรงผลักดันกว้างใหญ่ 23 ปีแสง มีการขยายตัวด้วยความเร็วสูง 5,000 กม./วินาที เกิดขึ้นในบริเวณ เมฆแมคเจลแลนใหญ่หรือ Large Magellanic Cloud (LMC) ห่างจากโลก 160,000 ปีแสง ในบริเวณกลุ่มดาวปลากระโทงแทง (Dorado)