The Cigar Galaxy : กาแล็กซี่ ซิการ์

 

Messier 82 : The Cigar Galaxy
กาแล็กซี่ ซิการ์
 

 

M82 หรือกาแล็กซี่ซิการ์ แสดงแสงที่ความยาวคลื่นอินฟาเรดอย่างสดใส และโดดเด่นสำหรับกิจกรรมการก่อตัวดาวฤกษ์ กาแล็คซี่ซิการ์กำลังประสบกับแรงโน้มถ่วงที่เกิด การปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านกาแล็คซี่ของตนเองคือ กาแล็คซี่ M81 ทำให้มีอัตราการก่อตัวดาวฤกษ์สูงเป็นพิเศษ รอบใจกลางกาแล็คซี่ (Galaxy) นี้ ดวงดาวอายุน้อยจะเกิดเร็ว กว่า 10 เท่า ของภายในกาแล็คซี่ทางช้างเผือก (Milky Way Galaxy) ทั้งหมดของเรา

 

การแผ่รังสีและอนุภาคที่มีพลังจากดาวฤกษ์เกิดใหม่เหล่านี้มีการกัดเซาะจากก๊าซรอบ ๆ และลมพายุกาแล็กซี่ที่เกิดขึ้นนั้น บีบอัดก๊าซเป็นแหล่งเอื้อต่อการเกิดดาวและเพียงพอ เพื่อสร้างดาวฤกษ์มากกว่าล้านดวง แต่อัตราการก่อตัวดาวอย่างรวดเร็วในกาแลคซีนี้ในที่สุดก็จะจำกัดตัวเอง เมื่อการก่อตัวของดาวมีพลังมากเกินไป รังสีที่เกิดขึ้นจะกัดกิน หรือทำลายวัตถุดิบที่จำเป็นในการสร้างดาวมากขึ้น และดาว (Star) ที่กระจายอยู่นั้นจะลดน้อยลงในอีกไม่กี่สิบล้านปี

 

M82 ถูกค้นพบพร้อมกับเพื่อนบ้าน (Local Group Galaxy) คือ M81 โดยนักดาราศาสตร์ชาวเยอรมัน Johann Elert Bode ในปี 177 มีระยะทางห่างจากโลก 12 ล้านปีแสง บริเวณกลุ่มดาวหมีใหญ่ (Ursa Major) M82 มีระดับความสว่าง 8.4 mag. จำเป็นต้องมองด้วยกล้องโทรทรรศน์ขนาดใหญ่ ในภาพนี้ สีแดงหมายถึง ไฮโดรเจนคือใยเส้น อนุภาคของก๊าซไหลออกมาท่วมล้น จากกระแสลมพายุระหว่างดวงดาว (Stellar Wind) มองคล้ายควันลอยและยาวไกลถึง 10,000 ปีแสง (Light Year)

 

 

Panorama Infographics