กาแล็คซี่ ซิการ์ : Cigar Galaxy

 

บางครั้งเรียกว่า Bode's Nebulae ตามชื่อผู้สำรวจพบในยุคนั้น คือ Johann Bode เมื่อกว่า 200 ปีมาแล้ว เพราะโครงสร้างยาวมีคล้ายควันลอยออกมา จัดเป็นประเภท กาแล็คซี่ (Galaxy) ที่มีรังสีฝุ่นหมอกและมีรูปทรงผิดปกติ (Irregular galaxy) โดยได้รับอิทธิพลการเปลี่ยนแปลงจากกาแล็คซี่ข้างเคียง ภายในกาแล็คซี่นี้จึงขับแสง สีแดงออกมาแท้จริง คือใยเส้นอนุภาคของก๊าซไหลออกมาท่วมล้น จากกระแสลมพายุระหว่างดวงดาว (Stellar wind) มองคล้ายควันลอยและยาวไกลถึง 10,000 ปีแสง เป็นบริเวณที่ห่างจากโลก 12 ล้านปีแสง ในกลุ่มดาวหมีใหญ่ (Ursa Major)