Black Eye Galaxy : กาแล็คซี่ ตาฟกช้ำดำเขียว

 

IC 1396 : Elephant's Trunk Nebula
เนบิวล่า งวงช้าง
 

 

ห่างจากโลก 3,000 ปีแสง มีตำแหน่งในบริเวณกลุ่มดาวเซเฟอุส (Cepheus)  บริเวณที่สลับซับซ้อนของแหล่งหลบซ่อนดาวทารกที่กำลังก่อตัวขึ้น มีดาวรุ่นหนุ่มสาวแฝงตัวอยู่ใน ที่มืดดำของกลุ่มดาวเซเฟอุส รู้จักกันในชื่อ vdB 142 ปลดปล่อย ก๊าซคาร์บอนออกมาเหมือนกระเป๋าฝุ่น ส่วนแสงของดาว (Star) ช่วยให้เกิดเรืองแสง ด้วยองค์ประกอบแสง จากอะตอมไฮโดรเจ ที่แตกตัวเป็นไอออน กำมะถันและออกซิเจนในช่องแคบๆ ตามแนวขอบความยาว 20 ปีแสง (Light Year) คล้ายงวงช้างจึงเป็นฉายาของ เนบิวล่า (Nebula)

 

 

Panorama Infographics