เนบิวล่า งวงช้าง  :  Elephant's Trunk Nebula

 

เป็นบริเวณที่สลับซับซ้อนของดาวรุ่นหนุ่มสาวแฝงตัวอยู่ในที่มืดดำ ปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนออกมา ส่วนแสงของดาว (Star) ช่วยให้เกิดเรืองแสงขึ้นด้วยองค์ประกอบ ทางเคมีจากรังสีของละอองก๊าซไฮโดรเจน กำมะถันและออกซิเจนอะตอม ในช่องแคบๆตามแนวขอบความยาว 20 ปีแสง (Light Year) คล้ายงวงช้างจึงเป็นฉายาของ เนบิวล่า (Nebula) นี้ มีตำแหน่งในบริเวณกลุ่มดาวเซเฟอุส (Cepheus) ห่างจากโลก 3,000 ปีแสง