เนบิวล่า เอสกิโม : Eskimo Nebula

 

บางครั้งเรียกว่าเนบิวล่าหน้าตัวตลก (Clown Nebula) เป็นกลุ่มเนบิวล่า (Nebula) ที่สำรวจพบโดยนักดาราศาสตร์กว่า 200 ปีมาแล้ว ขนาดไม่ใหญ่นัก ตำแหน่งอยู่ใน บริเวณกลุ่มดาวคนคู่ (Gemini) โดยรอบๆชั้นด้านใน คือเส้นใยซับซ้อนของ ก๊าซที่ระเบิดแบบซูเปอร์โนวา (Supernovas & Supernovas Remnants) ออกมาจากใจกลาง ของดาว (จุดสีขาว) เพียงดวงเดียวการกระจายตัวเกิดขึ้นจากแรงขับดันของพายุก๊าซจากดาว (Stellar wind) ดังกล่าวอย่างรุนแรง เปล่งรังสีอย่างโชติช่วงเป็นการระเบิด ตนอย่างรุนแรงสุดขั้วกว่าระเบิดนิวเคลียร์หลายล้านเท่า  แล้วพุ่งทะยานแผ่กระจายไปทั่วในอวกาศคล้ายเส้นใย โดยไหลไปตามกระแสของก๊าซยาวไกลนับร้อยปีแสง มองคล้ายกับ หมวกขนสัตว์คลุมศรีษะของชาวเอสกิโม