เนบิวล่า เปลวเพลิง : Flame Nebula

 

แน่นอนว่ามีความคล้ายเปลวไฟกำลังลุกไหม้ จึงเรียกว่า เนบิวล่าเปลวเพลิง สีแดงของเนบิวล่า (Nebula) เกิดจากปิฎิกิริยาทางเคมีก๊าซเรืองแสงของอะตอมไฮโดรเจน จากเบื้องหลัง ด้านในที่มีดาวขนาดใหญ่ หลบซ่อนอยู่ปลดปล่อยรังสี ส่วนสีดำมืดนั้นเป็นกลุ่มเมฆหมอกโมเลกุลหนาแน่น (Molecular Cloud) อยู่ด้านหน้าจนแสงผ่าน ไม่ได้และพบว่าบริเวณจุดศูนย์ กลางมีดาวใหม่ที่กำลังก่อตัวขึ้น (Star-forming) จำนวนมากเนื่องจากมีวัตถุดิบเพียงพอ โดยมีตำแหน่งบริเวณเข็มขัดนายพราน (Belt of Orion) ในกลุ่มดาวนายพราน (Orion)