เนบิวล่า หัวม้า : Horsehead Nebula

 

กลุ่มรังสีฝุ่นหมอกอวกาศ (Nebula) คล้ายประติมากรไปแกะสลักเป็นรูปหัวม้า หลบซ่อนอยู่ในพื้นที่อันกว้างใหญ่ของกลุ่มดาวนายพราน แท้ที่จริงแล้วเกิดจาก ลมพายุ ระหว่างดวงดาว (Stellar wind) กระหน่ำพัดพา เมฆหมอกโมเลกุล (Molecular Cloud) ให้เกิดเป็นรูปทรงขึ้น รูปทรงนี้มิได้อยู่ชั่วนิรันดร์ สาเหตุจากดาวขนาดใหญ่ชื่อ Sigma Orionis AB ระบบดาวคู่ 2 ดวง (Binary star system) ในบริเวณนั้นกำลังแสดงอิทธิ์ฤทธิ์ปลดปล่อยรังสีพลังสูง ส่งผลกระทบให้เกิดพายุดวงดาวดังกล่าว และใน ราวไม่กี่ล้านปีข้างหน้า อิทธิพลพายุก็จะพัดเซาะกัดรูปทรงหัวม้าแปรเปลี่ยนไปจากเดิมอีก