เนบิวล่า นาฬิกาทราย : Hourglass Planetary Nebula

 

เนบิวล่า (Nebula) มีขนาดเล็กยังมีชื่อเรียกอื่นๆ เช่น เนบิวล่าสองขั้วและเนบิวล่าผีเสื้อ ลักษณะดังกล่าวนั้นคือการเดินทางมาถึงจุดสิ้นสุดชีวิตของดาว ซึ่งเกิดยุบตัวจาก การหมดเชื้อเพลิงที่อยู่ภายใน ได้ระเบิดผลักดันก๊าซที่หลงเหลืออยู่ออกมาอย่างรุนแรง อำนาจการระเบิดป่องออกสู่ชั้นนอก มองเห็นเป็นตุ้มทั้งสองด้านกว้างไกล ประมาณ 200 AU ซึ่งเป็นกระแสไหลออกมาของมวลพลังงานจากสองขั้วของแกนดาว มีข้อสังเกตุว่าวัตถุประเภท เนบิวล่าคล้ายดาวเคราะห์จำนวนมาก แกนจะตั้งฉาก กับระนาบของกาแล็คซี่ทางช้างเผือก (Milky Way Galaxy) จึงสันษิฐานว่าเกิดจากการจัดระเบียบ ของสนามแม่เหล็กแรงสูงจากกระเปาะของกาแล็คซี่ (Galaxy)