กาแล็คซี่ กังหันลมกระดาษ : Pinwheel Galaxy

 

นักดาราศาสตร์มักเรียกว่า กาแล็คซี่สามเหลี่ยม (Triangulum Galaxy) เพราะอยู่ในบริเวณหมู่ดาวสามเหลี่ยม จัดอยู่ในประเภทกาแล็กซี่กังหัน (Galaxy) ทั่วไปมักรู้จัก ในชื่อว่า Pinwheel Galaxy ซึ่งหมายถึงกังหันลมกระดาษ (ที่เด็กๆนำ มาเล่น) มองชัดว่ามีลักษณะคล้ายมากจาก กังหันที่หมุนวนเป็นแฉกภายในมีดาว (Star) เป็น จำนวนมากถึง 40 พันล้านดวงและนับเป็นกาแล็คซี่เพื่อนบ้าน (Local Group) ของเราโดยอยู่ห่างจากโลก 2.3 ล้านปีแสง อนึ่งการเรียกชื่อกาแล็คซี่นี้บางครั้งนำไปใช้ พ้องกับอีกกาแล็คซี่คือ Messier 101 เนื่องจากมีลักษณะคล้ายใกล้เคียงกัน