เนบิวล่า แม่ไก่วิ่ง : Running Chicken Nebula

 

ห่างจากโลกไป 6,000 ปีแสง กลุ่มดาวคนครึ่งม้า (Centaurus) มีตำแหน่งในซีกฟ้าใต้ ประกอบด้วยเนบิวล่า (Nebula) 2 กลุ่ม ที่เกี่ยวข้องกันในบริเวณเดียวกัน คือ IC 2948 และ IC 2944 มีรูปลักษณ์คล้ายแม่ไก่กำลังวิ่งในจักรวาลท่ามกลางหมู่ดาวนับล้านดวง โดยจัดเป็นประเภทเนบิวล่าที่สดใสมากแห่งหนึ่ง มีแสงสีแดงจากการ เรืองแสงของเมฆก๊าซไฮโดรเจนก่อขึ้นโดยดาวขนาดใหญ่มีชื่อเรียกว่า Collinder 249 (ดวงสว่างด้านบน) ชื่อดาวมีความหมายถึง ตัวเร่งลำแงอนุภาคเป็นดาวที่มีอำนาจ แผ่รังสีสร้างพลังกัดซาะฝุ่นหมอกเมฆมืดของจักรวาล (Universe) ของพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งเป็นเมฆในอวกาศประเภท H II region มีลักษณะกว้างขนาดใหญ่แต่เมฆ หนาแน่นต่ำและมีการแตกตัว ของก๊าซไอออนบางส่วนผสานผสม จากดาวอื่นๆที่เริ่มก่อตัวใหม่ (Star forming) ในบริเวณนั้น