เนบิวล่า เรขาคณิต : Spirograph Nebula

 

เพราะลักษณะโครงสร้างคล้ายกับเส้นลวยลายเรขาคณิต จึงมีฉายาเรียกว่า Spirograph Nebula หมายถึงรูปทรงเรขาคณิต (สร้างขึ้นด้วยไม้บรรทัดแบบวงกลมหมุน) มีตำแหน่งอยู่ห่างจากโลก 2,000 ปีแสง บริเวณกลุ่มดาวกระต่ายป่า (Lepus) แสดงให้เห็นขั้นตอนสุดท้ายวิวัฒนาการของดาว (จุดสีขาวที่อยู่ใจ กลาง) ยุบตัวพังทลายลง ระเบิดตัวล้นท่วมออกมาด้วยรังสีอัลตราไวโอเลต มีก๊าซไหลเป็นเส้นโยงใยโดยรอบเป็นระเบียบแบบแผนคล้ายตั้งใจเกิดแสงสวยงาม ต่อไปอีกหลายล้านปีข้างหน้า ค่อยๆจางหายไปคงเหลือดาวตรงกลางกลายเป็นดาวแคระขาว (White dwarf star) มีขนาดเล็กเท่าโลก (Earth) แสดงถึงการหมดอายุขัยโดยสิ้นเชิงของดาวดวงนี้