กาแล็คซี่ หมวกเม็กซิกัน : Sombrero Galaxy

 

เป็นบริเวณพื้นที่ของกลุ่มดาวนายพราน (Orion) ซึ่งอุดมไปด้วยเมฆหมอกโมเลกุล (Molecular clouds) ของก๊าซไฮโดรเจน ห่างจากโลก 1,500 ปีแสง ด้วยความคล้าย คลึงกับสายธารไหลรินของน้ำตกสู่พื้นด้านล่าง ซึ่งเกิดจากแนวทางไหลของก๊าซยาวกว่า 10 ปีแสง สาเหตุที่เป็นเช่นนั้นสันษิฐานว่า เป็นอิทธิพลการแผ่รังสีจากระบบ ดาวคู่ (Binary star system) หรือดาวแคระขาว (White dwarf star) หรืออาจจากหลุมดำ (Black Hole) อย่างหนึ่งอย่างใด