กิจกรรมอวกาศ ดาราศาสตร์ ระดับโลก

World Space Week 2018

ดวงจันทร์ ประตูสู่ดาว

ที่มาของ World Space Week

ตั้งแต่การประกาศขององค์การสหประชาชาติในปี คศ. 1999 World Space Week ได้เติบโตขึ้นในงานอวกาศสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดในโลก มากกว่า 3,700 เหตุการณ์ใน 80 ประเทศ ฉลองผล ความรู้จากอวกาศและความตื่นเต้นเกี่ยวกับการสำรวจอวกาศ

ในปี พ. ศ. 2560 ธีมในหัวข้อ "Space Unites The World" และในปี พ.ศ. 2561 ธีมในหัวข้อและ "“The Moon: Gateway to the Stars."

คำประกาศของ สหประชาชาติ

การประกาศ ตามมติสมัชชาสหประชาชาติ กำหนดให้ วันที่ 4 -10 ตุลาคม ในแต่ละปีเพื่อเฉลิมฉลองในระดับสากล ในการมีส่วนร่วมของศาสตร์อวกาศและ เทคโนโลยีเพื่อการปรับปรุง ศักยภาพของมนุษย์

UN General Assembly resolution, 6 December 1999

#dearMoon The Moon: Gateway to the Stars

ASCI+sunflowercosmOS

Mini Workshops ดาราศาสตร์ ครั้งที่ 3

#dearMoon The Moon: Gateway to the Stars

#dearMoon Life Multiplanetary

อาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม 2561 ที่ สถาบันเอซานย์ อาคาร CP Tower ชั้น 9 พญาไท กรุงเทพฯ

เรียนรู้ พร้อมกิจกรรม 12 หัวข้อ ความรู้ อวกาศ-ดาราศาสตร์ อธิบายแบบอินโฟกราฟิก เข้าใจง่าย

1.ดวงจันทร์มาจากไหน

2.ดวงจันทร์ใหญ่แค่ไหน ทำไมบางครั้งมองเห็นดวงเล็ก บางครั้งมองเห็นดวงใหญ่

3.ดวงจันทร์อยู่ไกลจากโลกมากน้อยเท่าใด

4.ดวงจันทร์มีกลไกทำงานอย่างไร

5.สภาพแวดล้อมบนดวงจันทร์หนาวหรือเย็น

6.ทำไมจึงเกิดจันทรุปราคา ข้างขึ้น-ข้างแรม น้ำขึ้น-น้ำลง

7.ดวงจันทร์สีเลือด ดวงจันทร์สีน้ำเงิน คืออะไร

8.ทำไมท้องฟ้าบนดวงจันทร์จึงมีสีดำ และมีดาวบนท้องฟ้าหรือไม่

9.อะไรคือภาพลวงตาของดวงจันทร์

10.โครงการ Moon village ขององค์การอวกาศยุโรป

11. แผนการเดินทางสู่ดวงจันทร์ของ Yusaku Maezawa กับเหล่าขบวนศิลปิน

12.ยานอวกาศ Big Falcon Rocket (BFR) ยานเดินทางจุ 100 คน 40 ห้องโดยสารและใช้เชื้อเพลิงหมุนเวียนได้

 

#dearMoon Life Multiplanetary