ประถมศึกษา

Astronomy Basics
ดาราศาสตร์ ระดับพื้นฐาน

Astronomy Basics : ดาราศาสตร์ระดับพื้นฐาน

เนื้อหาอินโฟกราฟิก :

  • การเคลื่อนที่ของวัตถุในท้องฟ้า [Apparent Motion - RA and dec.]
  • บัญชีรายชื่อดาวสุกสว่าง 25 อันดับ [25 Bright Star Catalogue]
  • สัญลักษณ์ทางดาราศาสตร์  [Astronomical Symbols]
  • สัญลักษณ์วัตถุด้านลึกในท้องฟ้า [Deep Sky Objects Symbols]
  • วัตถุดาราศาสตร์ภายในกลุ่มดาวนายพราน [The Great Hunter]

รายละเอียดสินค้า

  • พิมพ์ 4 สี คมชัดสูง กระดาษ 210 แกรม  
  • ขนาด 30 X 105 cm. เคลือบ UV
  • ราคาชิ้นละ 250.- 
  • ติดต่อสอบถาม