Astronomy Basics

• ดาราศาสตร์ พื้นฐาน

รายละเอียดสินค้า : อินโฟรกราฟฟิก ขั้นพื้นฐานดาราศาสตร์เริ่มต้น 5 เรื่อง สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง คือ พิกัดวงกลมในท้องฟ้า สัญลักษณ์ดาราศาสตร์ วัตถุด้านลึกในท้องฟ้า ลำดับดาวสุกสว่าง 25 ดวง และวัตถุภายในกลุ่มดาวนายพราน
• เหมาะสำหรับ ระดับมัธยมศึกษา
• พิมพ์ 4 สี คมชัดสูง
• กระดาษ 210 แกรม เคลือบ UV
• ขนาดใหญ่ 30 X 105 cm.

Astronomy Basics

Panorama_Infographics

สอบถามรายละเอียด อจ.ปีเตอร์ นักดาราศาสตร์ ผู้ออกแบบสร้างสรรค์