ทุกระดับชั้น

astronomy for Kids
ดาราศาสตร์สำหรับเด็ก

ดาราศาสตร์สำหรับเด็ก 20 กลุ่มดาว

ดาราศาสตร์สำหรับเด็ก 20 กลุ่มดาว :

  • ชุดกลุ่มดาวยอดนิยม 20 กลุ่ม พื้นฐานเบื้องต้นสำหรับเด็กๆที่สนใจ ใช้ประกอบช่วยค้นหากลุ่มดาวบนท้องฟ้า มองด้วยตาเปล่าหรือ กล้องสองตา สังเกตการณ์ได้จริง เช่น กลุ่มดาวนายพราน กลุ่มดาวหมีใหญ่ กลุ่มดาวคนแบกหม้อน้ำ กลุ่มดาวปู กลุ่มดาวแคสซิโอเปีย กลุ่มดาววัว และกลุ่มดาวม้าบิน  เป็นต้น

รายละเอียดสินค้า

  • พิมพ์ 4 สี  บนกระดาษ Digital PRO หนา 200 แกรม คมชัดสูง
  • ขนาด 5 x 7 นิ้ว บรรจุรวมในห่อ 20 แผ่น
  • ราคาขุดละ 250.-
  • ติดต่อสอบถาม