ทุกระดับชั้น

astronomy for Kids
ดาราศาสตร์สำหรับเด็ก

Astronomy for Kids : ดาราศาสตร์สำหรับเด็ก

ดาราศาสตร์สำหรับเด็ก :

  • ชุดกลุ่มดาวยอดนิยม 20 กลุ่ม พื้นฐานเบื้องต้นสำหรับเด็กๆที่สนใจ ใช้ประกอบช่วยค้นหากลุ่มดาวบนท้องฟ้า มองด้วยตาเปล่าหรือ กล้องสองตา

รายละเอียดสินค้า

  • พิมพ์ 4 สี  บนกระดาษ 250 แกรม
  • ขนาด 9 x 12 ซม. บรรจุรวมในห่อ 21 แผ่น
  • ราคาขุดละ 140.- 
  • ติดต่อสอบถาม