มัธยมศึกษา

Basic chemistry
เคมีพื้นฐาน

Basic chemistry : เคมีพื้นฐาน

เนื้อหาอินโฟกราฟิก :

  • อะตอม [Atom]
  • โมเลกุล [Molecules]
  • แบบแผนของอะตอม [Atomic Schematic]
  • พันธะเคมี [Chemical Bond]
  • หมู่ฟังก์ชัน [Functional Groups]

รายละเอียดสินค้า

  • พิมพ์ 4 สี คมชัดสูง กระดาษ 210 แกรม  
  • ขนาด 30 X 105 cm. เคลือบ UV
  • ราคาชิ้นละ 250.- 
  • ติดต่อสอบถาม