Basic Chemistry

• เคมีพื้นฐาน

รายละเอียดสินค้า : อินโฟรกราฟฟิก เพื่อความเข้าใจทางเคมี ที่เรามองไม่ห็นด้วยตาเปล่า แสดงโครงสร้างพื้นฐานองค์ประกอบที่จำเป็นต้องเรียนรู้ ให้เข้าใจง่ายมากยิ่งขึ้น 5 เรื่อง คือ อะตอม โมเลกุล แบบแผนของอะตอม พันธะเคมี และหมู่ฟังก์ชั่น
• เหมาะสำหรับ มัธยมศึกษา
• พิมพ์ 4 สี คมชัดสูง
• กระดาษ 210 แกรม เคลือบ UV
• ขนาดใหญ่ 30 X 105 cm.

Basic Chemistry

Panorama_Infographics

สอบถามรายละเอียด อจ.ปีเตอร์ นักดาราศาสตร์ ผู้ออกแบบสร้างสรรค์