Chemicals Daily Life

• เคมีในชีวิตประจำวัน

รายละเอียดสินค้า : อินโฟรกราฟฟิก เพื่อเข้าใจบทบาทเคมี ที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวัน ทางตรงและทางอ้อมรอบตัวเรา 5 เรื่อง คือ ค่าความเป็นกรด-ด่าง ไฟฟ้าเคมี ภาวะกัมนตรังสี สถานะของสสาร และการกลั่นลำดับส่วน
• เหมาะสำหรับ มัธยมศึกษา
• พิมพ์ 4 สี คมชัดสูง
• กระดาษ 210 แกรม เคลือบ UV
• ขนาดใหญ่ 30 X 105 cm.

Chemicals Daily Life

Panorama_Infographics

สอบถามรายละเอียด อจ.ปีเตอร์ นักดาราศาสตร์ ผู้ออกแบบสร้างสรรค์