มัธยมศึกษา

Chemicals daily life
เคมีในชีวิตประจำวัน

Chemicals daily life : เคมีในชีวิตประจำวัน

เนื้อหาอินโฟกราฟิก :

  • ค่าความเป็นกรด-ด่าง [pH Spectrum]
  • ไฟฟ้าเคมี [Electrochemistry]
  • ภาวะกัมมันตภาพรังสี [Rodio Activity]
  • สถานะของสสาร [States of  Matter]
  • การกลั่นลำดับส่วน [Fractional Distillation]

รายละเอียดสินค้า

  • พิมพ์ 4 สี คมชัดสูง กระดาษ 210 แกรม  
  • ขนาด 30 X 105 cm. เคลือบ UV
  • ราคาชิ้นละ 250.- 
  • ติดต่อสอบถาม