ติดต่อ สอบถาม

show room
sunflower

จำหน่ายตำราสื่อการสอน แบบทดสอบวิชา อวกาศ ดาราศาสตร์แบบอินโฟกราฟิก
ปรึกษาการออกแบบห้องปฏิบัติการดาราศาสตร์ สำหรับสถาบันการศึกษา
จัดทำโปรแกรมการสอนอวกาศ ดาราศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษา

Panorama Infographics

สำนักดาราศาสตร์ซันฟลาวเวอร์ มีประสบการณ์การจัดทำออกแบบสื่อความรู้อวกาศ ดาราศาสตร์ กว่า 15 ปี โดยเฉพาะการสร้างสรรค์ผลงาน แบบ Panorama Infographics สามารถจัดทำเป็นลักษณะเฉพาะ เช่น ขนาดชิ้นงานและเนื้อหา ตามมาตราฐานของแต่ละสถาบันการศึกษา  ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม facebook

Panorama InfographicsPanorama InfographicsPanorama InfographicsPanorama InfographicsPanorama Infographics