Cosmos Scientific

• วิทยาศาสตร์จักรวาล

รายละเอียดสินค้า : อินโฟรกราฟฟิก ศาสตร์สำคัญของจักรวาล แม้มีความซับซ้อนก็สามารถเข้าใจได้ไม่ยาก ทุกเรื่องในจักรวาลมีขั้นตอนในพัฒนาการ รวม 5 เรื่อง คือ กำเนิดหลุมดำ กำเนิดดาว ประเภทดาว พัฒนาการดาว และช่วงวัยอายุดาว
• เหมาะสำหรับ ระดับมัธยมศึกษา
• พิมพ์ 4 สี คมชัดสูง
• กระดาษ 210 แกรม เคลือบ UV
• ขนาดใหญ่ 30 X 105 cm.

Cosmos Scientific

Panorama_Infographics

สอบถามรายละเอียด อจ.ปีเตอร์ นักดาราศาสตร์ ผู้ออกแบบสร้างสรรค์