Cycles of Earth

• วัฎจักรธรรมชาติของโลก

รายละเอียดสินค้า : อินโฟรกราฟฟิก เพื่อความเข้าใจสภาพแวดล้อมโลก 5 เรื่อง ที่อยู่รอบตัวเรา และต้องเกี่ยวข้องไปตลอดชีวิต คือ วัฏจักรของน้ำ วัฏจักรของหิน วัฏจักรของฤดูกาล วัฏจักรข้างขึ้น-ข้างแรม น้ำขึ้น-น้ำลง และวัฏจักรของคาร์บอน
• เหมาะสำหรับ ระดับประถมศึกษา
• พิมพ์ 4 สี คมชัดสูง
• กระดาษ 210 แกรม เคลือบ UV
• ขนาดใหญ่ 30 X 105 cm.

Cycles of earth

Panorama_Infographics

สอบถามรายละเอียด อจ.ปีเตอร์ นักดาราศาสตร์ ผู้ออกแบบสร้างสรรค์