มัธยมศึกษา

Earth Science
วิทยาศาสตร์โลก

Earth Science : วิทยาศาสตร์โลก

เนื้อหาอินโฟกราฟิก :

  • สนามแม่เหล็กโลก [Earth' Magnetic Field]
  • องค์ประกอบของโลก [Composition of The Earth]
  • แผ่นดินไหว [Earthquakes]
  • ภูเขาไฟของโลก [Earth's Volcanoes]
  • ปรากฏการณ์เรือนกระจก [Greenhouse Effect]

รายละเอียดสินค้า

  • พิมพ์ 4 สี คมชัดสูง กระดาษ 210 แกรม  
  • ขนาด 30 X 105 cm. เคลือบ UV
  • ราคาชิ้นละ 250.- 
  • ติดต่อสอบถาม