Earth Science

• วิทยาศาสตร์โลก

รายละเอียดสินค้า : อินโฟรกราฟฟิก ศาสตร์สำคัญของโลก อธิบายโครงสร้างต่างๆภายในที่เรามองไม่เห็น 5 เรื่อง ซึ่งเป็นลำดับส่วนสำคัญที่สุด ที่มีการเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวรอบตัวเรา คือ สนามแม่เหล็กโลก แผ่นดินไหว ปฏิกิริยาเรือนกระจก องค์ประกอบของโลก และภูเขาไฟ
• เหมาะสำหรับ ระดับมัธยมศึกษา
• พิมพ์ 4 สี คมชัดสูง
• กระดาษ 210 แกรม เคลือบ UV
• ขนาดใหญ่ 30 X 105 cm.

Earth Science

Panorama_Infographics

สอบถามรายละเอียด อจ.ปีเตอร์ นักดาราศาสตร์ ผู้ออกแบบสร้างสรรค์