ทุกระดับชั้น

earth science Classroom
วิทยาศาสตร์โลก

Solar System Classroom: ระบบสุริยะ

วัฏจักรน้ำขึ้น-น้ำลง ข้างขึ้น-ข้างแรม [Moon Phases & Tides]วัฎจักรของหิน [Rock Cycle]วัฎจักรของน้ำ [Water Cycle]วัฎจักรของคาร์บอน [Carbon Cycle]วัฎจักรของฤดูกาล [Season Cycle] เนื้อหาอินโฟกราฟิก :

  • วิทยาศาสตร์โลก ประกอบด้วย วัฏจักรน้ำขึ้น-น้ำลง ข้างขึ้น-ข้างแรม [Moon Phases & Tides] วัฎจักรของหิน [Rock Cycle] วัฎจักรของน้ำ [Water Cycle] วัฎจักรของคาร์บอน [Carbon Cycle] วัฎจักรของฤดูกาล [Season Cycle]

รายละเอียดสินค้า

  • พิมพ์ 4 สี คมชัดสูง บนไวนิล
  • วัฏจักรน้ำขึ้น-น้ำลง ข้างขึ้น-ข้างแรม, วัฎจักรของหิน วัฎจักรของน้ำ, วัฎจักรของคาร์บอน, วัฎจักรของฤดูกาล ขนาด 85 x 120 ซม. ราคาชิ้นละ 600.-
  • จำนวน 1 ชุด รวม 5 ชิ้น ราคาเฉพาะภาพ (ไม่มีกรอบ) 3,000.-
  • ติดต่อสอบถาม