มัธยมศึกษา

Interior of the Moon
โครงสร้างภายในดวงจันทร์

Interior of the Moon : โครงสร้างภายในดวงจันทร์

เนื้อหาอินโฟกราฟิก :

  • ดวงจันทร์ของโลก [Earth Moon]
  • ดวงจันทร์ไอโอ [Io Moon]
  • ดวงจันทร์ยูโรปา [Europa Moon]
  • ดวงจันทร์แกนีมีด [Ganymede Moon]
  • ดวงจันทร์แคลลิสโต [Callisto Moon]

รายละเอียดสินค้า

  • พิมพ์ 4 สี คมชัดสูง กระดาษ 210 แกรม  
  • ขนาด 30 X 105 cm. เคลือบ UV
  • ราคาชิ้นละ 250.- 
  • ติดต่อสอบถาม