Interior of the Moon

• โครงสร้างของดวงจันทร์

รายละเอียดสินค้า : อินโฟรกราฟฟิก เพราะดวงจันทร์มีพื้นผิวแข็งมีแกนอยู่ภายใน แต่มีสภาพแวดล้อมที่ต่างกัน จำเป็นต้องศึกษาจากภายใน โดยแสดงโครงสร้างองค์ประกอบของดวงจันทร์ที่สำคัญ 5 เรื่อง คือ ดวงจันทร์ของโลก และดวงจันทร์กาลิเลียนของกาลิเลโอ ได้แก่ ไอโอ ยูโรปา แกนีมีด และแคลลิสโต
• เหมาะสำหรับ ระดับมัธยมศึกษา
• พิมพ์ 4 สี คมชัดสูง
• กระดาษ 210 แกรม เคลือบ UV
• ขนาดใหญ่ 30 X 105 cm.

Interior of the Moon

Panorama_Infographics

สอบถามรายละเอียด อจ.ปีเตอร์ นักดาราศาสตร์ ผู้ออกแบบสร้างสรรค์