NASA Solar System Game

• เกมส์สำรวจสุริยะ

รายละเอียดสินค้า : อินโฟรกราฟฟิก เน้นความรู้เจาะลึก 2 ศาสตร์ คือ เรื่องดาราศาสตร์ในระบบสุริยะ รู้จักดาวเคราะห์ ดวงจันทร์ที่สำคัญ และเรื่องเทคโนโลยีอวกาศ เรียนรู้ยานอวกาศเด่นๆ สร้างสรรค์เป็นเกมส์เพื่อการเรียนรู้ที่สนุกสนาน เต็มไปด้วยความรู้ 100%
• เหมาะสำหรับ ชมรมดาราศาสตร์ และทุกระดับชั้น
• พิมพ์ 4 สี คมชัดสูง
• กระดาษ 210 แกรม เคลือบ UV
• ขนาดใหญ่ 30 X 105 cm.

NASA Solar System Game

สอบถามรายละเอียด อจ.ปีเตอร์ นักดาราศาสตร์ ผู้ออกแบบสร้างสรรค์